Yaakov Shwekey lyrics

Yaakov Shwekey

Top Yaakov Shwekey lyrics

Ad Bli Dai *

Yaakov Shwekey
10
Al Naharos *

Yaakov Shwekey
4
Areivim *

Yaakov Shwekey
14
Asher Boro *

Yaakov Shwekey
28
Ata Shomer *

Yaakov Shwekey
12
Av Harachamim

Yaakov Shwekey
31
B'ni

Yaakov Shwekey
10
B'shoh *

Yaakov Shwekey
15
Baruch Hashem

Yaakov Shwekey
7
Batuach Ani *

Yaakov Shwekey
10
Ben Bag Bag

Yaakov Shwekey
58
Birshus

Yaakov Shwekey
14

Yaakov Shwekey biography