Yaakov Shwekey - Ben Bag Bag lyrics

Published

0 421 0

Yaakov Shwekey - Ben Bag Bag lyrics

בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה דכולא בה ובה תחזי וסיב ובלה בה ומנה לא תזוע שאין לך מידה טובה הימנה