Yaakov Shwekey - Birshus lyrics

Published

0 202 0

Yaakov Shwekey - Birshus lyrics

ברשות הקל הגדול והקדוש אפתח פי בשירה וזימרה ברשות מוריי ורבותיי. ברשות שמים. נברך לאלוקינו נברך לאדוננו נברך למלכנו למושיענו