All E-76 Song Lyrics


Song in Album   
Asfaltcowboy
[Bygderock med telehiv]    
Barbro
[Rispur og Rølp]    
Bøgata By Night
[Best på fest]    
Bygdebussen
[Best på fest]    
Dån johan
[Gørgode låtar]    
Kvinnfolk er det nok av
[]    
Me kjedar kÿn i hel
[Best på fest]    
Mesta
[Meir E-Stoff]    
Odelsguten
[Heilt Texas]    
Perfekt
[Turing]    
Raulandsongen
[Gørgode låtar]    
Sauekjøt
[Gørgode låtar]    
Sauekjøtt
[]    
Tveiten
[]