LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

E-76 - Tveiten lyrics

Ja høffer reise te uniten
Når du trivest best i Tveiten
Ja høffer reise i frå bygde
Der du he vakse te
Høffer reise til sverige
Når me he uppigard og bergjet
Ja høffer reise te ein stad
Som du ikkje kjenner te
Om du ein gang fær te Trondhjem
Ja så blir det med den gongjen
Og alle mein at du vi reise
Frå denne stad på jord
Her æ med stofast
Heile tia
Litt grøt på eine sia
Du he ingen gronn te reise
Om du er liten eller stor
Høffer reise i frå bygde
I frå arbeidje og trygde
Høffer reise i frå jenta
Som du he fonne fram
Du tror det æ bæri vekk frå hera
Kanskje fordet at du ikkje sera
Eg tror det er best du let det vera
Det æ då ingen skam
Ja høffer reise i frå bygde
I frå arbeidje og trygde
Høffer reise ut i verden
[Lyrics from: https:/lyrics.az/e-76/-/tveiten.html]
Når du midt i verden bur
Her he me alt me treng til daglig
Mykje kvendig som e lagleg
Og her treng me ikkje leite
Etter storslegen natur
Ja i Vinje he med vinjehus
øyresus og ørgenblues
Me he alt med treng av luksus
Me manglar ikkje det
Me he skisenter og fritidsenter
Små og store bankrenter
Me treng kje noko anna
Nei me greier køn med det
Ja høffer reise i frå bygde
I frå arbeidje og trygde
Høffer reise ut i verden
Når du bur så midte på
Det ligg mest sentralt på kaddje
Om du ikkje trur meg
Det er sant det
Bergen, Oslo, Kristiansand
Det ligg så avsies langt i frå
Høffer reise i frå bygde
I frå arbeidje og trygde
Høffer reise ut i verden når du midt i verden bur
Her he me alt me treng til dagleg
Mykje kvendig som æ lagleg
Og her treng med ikkje leite etter storslegen natur
Ferdig

Correct these Lyrics