LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

E-76 - Me kjedar kÿn i hel lyrics

Det fins sø mange kjedar, at me kjedar kønn i hjel
Me veit ikkje hør me skø handle
Men det er nøken som fortel
Du må handle nøke her
Men visst du reiser ivi der
Der heve eg høyrdt dei æ littegran billigare på smer
Då he me rema og rimi og livi og kiwi
Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi
Og nær mat og spar mat og spar meg litt no
Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do
å heisann og høppsann og fallerallera
Stende jole te påske, då æ det bra
Og gjeng dei tom fe dass papir gjeng some mest i spinn
Og køyre lange vegar fe å prøve og spara inn
Dei sei at det blir billigare
Dei tek det som ein tur
Men eg vi no helle sei det kjem litt ann på hør du bur
Då he me rema og rimi og livi og kiwi
Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi
Og nær mat og spar mat og spar meg litt no
[Lyrics from: https:/lyrics.az/e-76/best-pa-fest/me-kjedar-kyn-i-hel.html]
Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do
å heisann og høppsann og fallerallera
Stende jole te påske, då æ det bra
Det er ein kamp fe å iviliva, det er kamp då me skø døy
Men alle trenge mat som kræturet træng høy
Då he me rema og rimi og livi og kiwi
Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi
Og nær mat og spar mat og spar meg litt no
Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do
å heisann og høppsann og fallerallera
Stende jole te påske, då æ det bra
Men me æ då væll litt rare der me springe te og frå
Og sjekkar alle prisane fe å sjå om me he råd
Men om bensinprisen stige, nei me bryr kønn kje om det
Men er bananun litt fe dyre sø prutar me dei ned
Då he me rema og rimi og livi og kiwi
Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi
Og nær mat og spar mat og spar meg litt no
Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do
å heisann og høppsann og fallerallera
Stende jole te påske, då æ det bra

Correct these Lyrics