E-76 - Me kjedar kÿn i hel lyrics

Published

0 636 0

E-76 - Me kjedar kÿn i hel lyrics

Det fins sø mange kjedar, at me kjedar kønn i hjel Me veit ikkje hør me skø handle Men det er nøken som fortel Du må handle nøke her Men visst du reiser ivi der Der heve eg høyrdt dei æ littegran billigare på smer Då he me rema og rimi og livi og kiwi Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi Og nær mat og spar mat og spar meg litt no Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do å heisann og høppsann og fallerallera Stende jole te påske, då æ det bra Og gjeng dei tom fe da** papir gjeng some mest i spinn Og køyre lange vegar fe å prøve og spara inn Dei sei at det blir billigare Dei tek det som ein tur Men eg vi no helle sei det kjem litt ann på hør du bur Då he me rema og rimi og livi og kiwi Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi Og nær mat og spar mat og spar meg litt no Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do å heisann og høppsann og fallerallera Stende jole te påske, då æ det bra Det er ein kamp fe å iviliva, det er kamp då me skø døy Men alle trenge mat som kræturet træng høy Då he me rema og rimi og livi og kiwi Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi Og nær mat og spar mat og spar meg litt no Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do å heisann og høppsann og fallerallera Stende jole te påske, då æ det bra Men me æ då væll litt rare der me springe te og frå Og sjekkar alle prisane fe å sjå om me he råd Men om bensinprisen stige, nei me bryr kønn kje om det Men er bananun litt fe dyre sø prutar me dei ned Då he me rema og rimi og livi og kiwi Og huttemeg tu, me bli mest heilt på livi Og nær mat og spar mat og spar meg litt no Bli det billigare ell detta må eg rett inn på do å heisann og høppsann og fallerallera Stende jole te påske, då æ det bra