All Rommel Guevara Song Lyrics


Song in Album   
Ako'y Sumasamba *
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Alay Sa Pagsamba
[Kay Hesus]    
Aming Dios *
[Salubungin ng Pagsamba]    
Ating Purihin
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Awit 46 *
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Awit Ng Paghahandog
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Dakila Ka *
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Dakila Sya
[Kay Hesus]    
Di Ka Nagbabago
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Di Mapipigilan *
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Diyos Ng Pilipinas *
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Do Not Worry
[I Am Healed]    
Draw Me Near
[]    
Everybody Praise The Lord
[I Am Healed]    
Greater Things
[I Am Healed]    
Hallelujah
[I Am Healed]    
Halleluyah
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Hesus, Kayo Ang Lahat Sa Akin *
[Salubungin ng Pagsamba]    
I Am Healed
[I Am Healed]    
I Come To Praise
[I Am Healed]    
I Come To Worship Your Name
[I Am Healed]    
I Delight
[I Am Healed]    
I Give My Life
[Draw Me Near]    
I Will Always Love You
[Draw Me Near]    
I've Come To Praise You
[Draw Me Near]    
Ibuhos Mo *
[Kay Hesus]    
Ikaw Ang Lahat Sakin
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Ikaw Ay Diyos *
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Ikaw Lamang
[Uulan ng Pagpapala]    
In Your Presence
[Draw Me Near]    
‭Inyong Katapatan *
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Karapat-Dapat *
[Kay Hesus]    
Kataastaasang Diyos
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Kay Buti Mo
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Kay Ganda Ng Araw
[Salubungin ng Pagsamba]    
Kay Hesus
[Kay Hesus]    
Kay Hesus (2002) *
[Kay Hesus]    
Let Us Exalt The Name Of The Lord
[I Am Healed]    
Lift His Name
[Draw Me Near]    
Magalak Ka Pilipinas
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Maghari Ka *
[Salubungin ng Pagsamba]    
Magningning *
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Magpakailanman
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Magpakaligaya *
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Mahal Ko Ang Panginoon *
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Mahal Na Mahal *
[Kay Hesus]    
Mahal Na Mahal Kita
[Salubungin ng Pagsamba]    
Mahal Na Mahal Kita Panginoon
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Napakabuti Mo
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Napakabuti Ng Ating Dios
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Napakabuti ng Ating Diyos
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Pagsamba
[Uulan ng Pagpapala]    
Panalangin *
[Salubungin ng Pagsamba]    
Panginoon Magpakailanman *
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Panginoon Ng Aking Buhay
[Kay Hesus]    
Panginoong Tunay *
[Salubungin ng Pagsamba]    
Praise Him
[Draw Me Near]    
Pupurihin Ka Sa Habambuhay
[Uulan ng Pagpapala]    
Purihin Ka
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Purihin Ka Hesus *
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Purihin Ka O Dios
[Uulan ng Pagpapala]    
Sa Buhay Ko
[Salubungin ng Pagsamba]    
Sa Habang Panahon
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Sa Inyo/Banal Ang Panginoon *
[Salubungin ng Pagsamba]    
Sa Piling N'yo
[Salubungin ng Pagsamba]    
Salamat Sa Iyo
[Kay Hesus]    
Salubungin ng Pagsamba (2002) *
[Salubungin ng Pagsamba]    
Salubungin ng Pagsamba *
[Salubungin ng Pagsamba]    
Sambahin
[Uulan ng Pagpapala]    
Sayo Lamang
[Kay Hesus]    
Send Your Fire
[I Am Healed]    
Si Jesus Ay Dios
[Uulan ng Pagpapala]    
Tanging Ikaw
[Mahal Ko Ang Panginoon]    
Touch Me
[I Am Healed]    
Umawit ng Alleluia *
[Diyos NG Pilipinas 2000]    
Uulan Ng Pagpapala
[Kay Hesus]    
Wala Na Ngang Iba
[Napakabuti Ng Ating Dios]    
Walang Katulad *
[Kay Hesus]    
We Ascribe
[Draw Me Near]    
Worship The King
[I Am Healed]    
You Are Lord
[Draw Me Near]    
You Are My Everything
[Draw Me Near]