All Rommel Guevara Songs

Songs In album
Ako'y Sumasamba * Diyos NG Pilipinas 2000
Alay Sa Pagsamba Kay Hesus
Aming Dios * Salubungin ng Pagsamba
Ating Purihin Diyos NG Pilipinas 2000
Awit 46 * Diyos NG Pilipinas 2000
Awit Ng Paghahandog Diyos NG Pilipinas 2000
Dakila Ka * Mahal Ko Ang Panginoon
Dakila Sya Kay Hesus
Di Ka Nagbabago Napakabuti Ng Ating Dios
Di Mapipigilan * Mahal Ko Ang Panginoon
Diyos Ng Pilipinas * Diyos NG Pilipinas 2000
Do Not Worry I Am Healed
Draw Me Near -
Everybody Praise The Lord I Am Healed
Greater Things I Am Healed
Hallelujah I Am Healed
Halleluyah Napakabuti Ng Ating Dios
Hesus, Kayo Ang Lahat Sa Akin * Salubungin ng Pagsamba
I Am Healed I Am Healed
I Come To Praise I Am Healed
I Come To Worship Your Name I Am Healed
I Delight I Am Healed
I Give My Life Draw Me Near
I Will Always Love You Draw Me Near
I've Come To Praise You Draw Me Near
Ibuhos Mo * Kay Hesus
Ikaw Ang Lahat Sakin Napakabuti Ng Ating Dios
Ikaw Ay Diyos * Mahal Ko Ang Panginoon
Ikaw Lamang Uulan ng Pagpapala
In Your Presence Draw Me Near
‭Inyong Katapatan * Mahal Ko Ang Panginoon
Karapat-Dapat * Kay Hesus
Kataastaasang Diyos Diyos NG Pilipinas 2000
Kay Buti Mo Mahal Ko Ang Panginoon
Kay Ganda Ng Araw Salubungin ng Pagsamba
Kay Hesus Kay Hesus
Kay Hesus (2002) * Kay Hesus
Let Us Exalt The Name Of The Lord I Am Healed
Lift His Name Draw Me Near
Magalak Ka Pilipinas Diyos NG Pilipinas 2000
Maghari Ka * Salubungin ng Pagsamba
Magningning * Diyos NG Pilipinas 2000
Magpakailanman Napakabuti Ng Ating Dios
Magpakaligaya * Diyos NG Pilipinas 2000
Mahal Ko Ang Panginoon * Mahal Ko Ang Panginoon
Mahal Na Mahal * Kay Hesus
Mahal Na Mahal Kita Salubungin ng Pagsamba
Mahal Na Mahal Kita Panginoon Mahal Ko Ang Panginoon
Naghihintay -
Napakabuti Mo Napakabuti Ng Ating Dios
Napakabuti Ng Ating Dios Napakabuti Ng Ating Dios
Napakabuti ng Ating Diyos Napakabuti Ng Ating Dios
Pagsamba Uulan ng Pagpapala
Panalangin * Salubungin ng Pagsamba
Panginoon Magpakailanman * Mahal Ko Ang Panginoon
Panginoon Ng Aking Buhay Kay Hesus
Panginoong Tunay * Salubungin ng Pagsamba
Praise Him Draw Me Near
Pupurihin Ka Sa Habambuhay Uulan ng Pagpapala
Purihin Ka Mahal Ko Ang Panginoon
Purihin Ka Hesus * Diyos NG Pilipinas 2000
Purihin Ka O Dios Uulan ng Pagpapala
Sa Buhay Ko Salubungin ng Pagsamba
Sa Habang Panahon Napakabuti Ng Ating Dios
Sa Inyo/Banal Ang Panginoon * Salubungin ng Pagsamba
Sa Piling N'yo Salubungin ng Pagsamba
Salamat Sa Iyo Kay Hesus
Salubungin ng Pagsamba (2002) * Salubungin ng Pagsamba
Salubungin ng Pagsamba * Salubungin ng Pagsamba
Sambahin Uulan ng Pagpapala
Sayo Lamang Kay Hesus
Send Your Fire I Am Healed
Si Jesus Ay Dios Uulan ng Pagpapala
Tanging Ikaw Mahal Ko Ang Panginoon
Touch Me I Am Healed
Umawit ng Alleluia * Diyos NG Pilipinas 2000
Uulan Ng Pagpapala Kay Hesus
Wala Na Ngang Iba Napakabuti Ng Ating Dios
Walang Katulad * Kay Hesus
We Ascribe Draw Me Near
Worship The King I Am Healed
You Are Lord Draw Me Near
You Are My Everything Draw Me Near