Rommel Guevara - Uulan Ng Pagpapala lyrics

Published

0 10084 0

Rommel Guevara - Uulan Ng Pagpapala lyrics

kung kami ay luluhod at sa Iyo ay sasamba kami ay Iyong diringgin at ang bayang ito'y Inyong pagagalingin uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos (ulitin) O Diyos! sa Iyong kabutihan, kami ngayo'y Iyong bayan pinili at inalagaan pagsamba sa Iyo'y walang hanggan uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos (ulitin) O Diyos! kami ngayo'y nagkakaisa upang sumamba't pasalamatan Ka isang puso't isang layunin sa bayang ito, Ikaw ang purihin uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos (ulitin) O Diyos! la la la la la la la la purihin ang Dios, purihin ang Dios la la la la la la la la purihin ang Dios, purihin ang Dios uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos (ulitin) O Diyos! [Coda:] O Diyos O Diyos