Yehuda Amichai - יהודה עמיחי - Shir Liel Shabat - שיר ליל שבת lyrics

Published

0 111 0

Yehuda Amichai - יהודה עמיחי - Shir Liel Shabat - שיר ליל שבת lyrics

? התבואי אלי הלילה כבסים כבר יבשו בחצר מלחמה שאף פעם לא די לה היא עכשיו במקום אחר וכבישים שבים בלי הרף לבדם כסוס בלי רוכבו והבית נסגר בערב על הטוב והרע שבו וידענו היטב כי הגבול הוא קרוב ואסור לנו שם - - אבי התפלל ויכולו הארץ וכל צבאם צבא והארץ האפילו עוד מעט וכבה האור המצווה בה שמיים התחילו שוב השניים צריכים לגמור ? התבואי אלי הלילה כבסים כבר יבשו בחצר מלחמה שאף פעם לא די לה היא עכשיו במקום אחר