Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Ten Li Mangina - תן לי מנגינה lyrics

Published

0 78 0

Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Ten Li Mangina - תן לי מנגינה lyrics

[בית 1] הבט מסביב סנן ת'תכתיב בדיבור החוזר אף אחד לא מקשיב זה מופע של אימים אין פה כללים כולם צועקים שוברים את הכלים הרועה של הצאן לא רואה לא שומע התליין באוטומט לא מרגיש דבר הזמזום בכוורת הפך דבש לחומץ תחזיקו חזק נחיתת אונס צריך אומץ לשים סוף לעימות טיפלה חינוך לקומץ די לאלימות העמסתם על גבנו אידיאולוגיה ומיסים טעמנו כבר שקשוקה אבל איפה הביצים אשא עיניי ויעלה מהאוב יעקב תביא את הסולם שנרד מהעץ כי היונה הפכה לנץ [פזמון] תן לי מנגינה שתעלה אליי הביתה תן לי מנגינה שתשאיר אותי נקי מנגינה שתתפשט לתוך כל לב שותת ותעלה ניגון בכל החדרים [בית 2] עם סגולה אור לגויים אין מצב כזה בינתיים חושך על פני תהום עורי עורי תתעוררי יש ניצוץ של אור שקיים בכל אחד גם בהוא שעיניו רושפות גיצים כמו לי ולך פשוט שורף לו מבפנים אלפי שירים כבר נכתבו וכמה עוד ימים יגידו בקולות רמים ובשופר את החומות הרעידו לא ידענו אז שבתוכנו יש כזו עוצמה להתגבר ולהפיל את החומות עם מנגינה קצת שונה ישר שונא נבין שיש הרבה דומה גם אם הוא בשפה זרה אנחנו מאותה השכונה מוסא או משה מה זה משנה פרו ורבו מלאו ת'ארץ כל בניו של אברהם 2X[פזמון] [בית 3] נישא על כנף המנגינה השמיימה אל מקום שבו אל מקום שבו אין לא יום ולא לילה וכל הכאבים שבו הופכים לחוויות משם בלי קושי אני משקיף על כל היופי והג'יף ומשם אני רואה כמה אין לנו ברירה ומשם אני שואב כוחות לחיות את הסתירה ומשם אני קולט בדיוק את גודל השעה אני חוזר לאדמה חמוש במנגינה 2X[פזמון]