Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Shutafim Smu'yim - שותפים סמויים lyrics

Published

0 226 0

Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Shutafim Smu'yim - שותפים סמויים lyrics

[וורס 1] מצניע לכת ומברך את הסתיו שבא עכשיו ומצנן את השרב מצניע לכת ומברך את הסתיו שבא עכשיו ומטנף דרך אגב את המרצפת את המדרכת וזו תזכורת של ממש שהמסע הוא לא רק דבש אלא גם זפת לפעמים כפי שמעידים [פזמון] פסולת ועלים שבשמחה נאחזים בסוליות בעקבים במקומות הנסתרים ולפני שאני מבין הם מצטרפים אלי לדרך [וורס 2] מתאים ארשת - איכות נדרשת לכאלה שרוצים להישאר מפוקסים מתאים ארשת - איכות נרכשת שסיגלתי לעצמי וכך הרבה יותר נעים כשנדנדת הפח רועשת - ומייאשת וכשהחיוב שבי נדמה לרגע כשלילי אני נזכר בחרכים העמוסים [פזמון] פסולת ועלים שבשמחה נאחזים בסוליות בעקבים במקומות הנסתרים ולפני שאני מבין הם מצטרפים אלי לדרך [פזמון] פסולת ועלים שבשמחה נאחזים בסוליות בעקבים במקומות הנסתרים וכעת אני מבין הם שותפים שלי לדרך [אאוטרו] מצניע לכת ומברך את הסתיו שבא עכשיו ומרפד דרך אגב את המרצפת