Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Shemesh - שמש lyrics

Published

0 221 0

Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Shemesh - שמש lyrics

[בית 1] המסמרים שבבטן לא נותנים לי מנוחה ואיך גורמים לרכבת לעצור בתחנה אנ'לא יכול לברוח יותר ואין פינה שבה אוכל להסתתר [פזמון] תראי אותי אני אבוד בלב מדבר ואת השמש העולה מהדממה תראי אותי אני צולל ונעלם ואת השמש העולה קחי אותי איתך למעלה [בית 2] זוכר ימים בהם הייתי לך ירח בחשיכה ואיך הכל מתהפך איך מטפסים בחזרה אל המקום שבו זרם בי הדם שלחי קרנייך שישאו אותי לשם [פזמון] תראי אותי אני אבוד בלב מדבר ואת השמש העולה מהדממה תראי אותי אני צולל ונעלם ואת השמש העולה קחי אותי איתך למעלה...