Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Raada HaAdama - רעדה האדמה lyrics

Published

0 89 0

Yaya Cohen Aharonov - יאיא כהן אהרונוב - Raada HaAdama - רעדה האדמה lyrics

[בית 1: אהוד בנאי] במעלית אל הרופא הזמן עוצר הזמן קופא נשאר תקוע באוויר בין קיר לקיר בין פיר לפיר לא עולה ולא יורד לבד ברגע הבודד נופל קומה ועוד קומה ורעדה האדמה הולך לאורך מסדרון אל מרכז הבקרה מכניס כרטיס אל החריץ תהום הדרך נפערה ולמה אין בפנים שום איש ולמה המנורה עין בדולח אדומה ורעדה האדמה [בית 2: שאנן סטריט] סופר ימים סופר לילות במוצבים ובשמירות והדקות הארוכות על פני הלילה נמתחות האצבעות החשופות מלטפות את הפלדה ורעדה האדמה המכונית שוב בשורה זו שיירה של אין ברירה מאוחדים סביב הסיבה כמהים ללחם או ריבה המרוץ הזה סחט את טיפתי האחרונה לו רק הייתה לי קצת דממה ורעדה האדמה [בית 3: גיא מר] "אדוני תודה רבה על שנים של השקעה מודעים לתרומתך אך צר לי להודיעך" מרים עיניים לתקרה נושם עמוק להירגע אסור להיות מהיר חימה ורעדה האדמה [פזמון: שאנן סטריט] דמעה נוספת לדמעה עכשיו אין לחי יבשה לאן נוליך את הבושה והשכנים כמו משפחה [בית 4: אהוד בנאי] עכשיו בחיל ורעדה יוצאים לדרך הקשה שאימצנו רק אחרי שרעדה האדמה...