Yair Nitzani - יאיר ניצני - Shana Shnia - שנה שניה lyrics

Published

0 116 0

Yair Nitzani - יאיר ניצני - Shana Shnia - שנה שניה lyrics

[בית 1] שנה שניה בפקולטה למדעי המדינה עיני חתול אף סולד ואבא מסטול היא אוהבת על הדשא לשכב הם רוצים אבל היא מתעקשת לבד [פזמון] רוצה להיות לבד רוצה להיות לבד [בית 2] היא לא רוצה לא זכויות יוצרים ולא הפצה ללא בגדים יחסי צבור ולא תמלוגים היא עובדת במפעל השכפול ואוהבת את הכל בכפול [פזמון] רוצה להיות לבד רוצה להיות לבד [בית 3] הזמן עובר והיא עוד שם אני מרגיש אצלי זה חם מבוי סתום היא אומרת לא יהיה כלום חיבור חיסור ופתאום היא נכנסה לשיעור