Yacine Ayad - Lazem Natqiya Hadra lyrics

Published

0 486 0

Yacine Ayad - Lazem Natqiya Hadra lyrics

[Rabah Donquishoot : الدّخلة] لازم يتحــــــــــــركـــــــوا لازم يبوجــــــــــــــــــيـــو لازم حـنــــــا نديرونجيـــو الميكرو يبريزي السكـــات Rabah En Solo كي العادة يبريزي السكات [Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x2) لازم نتقيــا هــــدرة تبعتهوملـــــي للـــدار لازم نتقيا هدرة ويبوجي كاش جينــــيرال لازم نتقيــا هــــدرة تركبـــــلهــــم لخلايع لازم هذ الكاسيطة تفطن كاش بنادم ضايع [Rabah Donquishoot : المقطع الأوّل] تحــــجــــرو فيــــا الــدمــــوع تـــــاع هــدار كـبـيـر والخــــوف معـــا كلامي مسموم كــــي الشيكور يسير كـــل مــــا تقـــــدام الهــدرة لازم نـخــــــرج خــــيــر نتــعــذب معــــا الكــلـمـــة جــابــدهــــــا من قاع لبير نــــكــــرهــــكــم مــن قلبــي كيــمــــــــا نكــره ابليس Terroristes لمــــافــيــــا بــوليــــتــيــــك ثــــاني Les Islamiste اللّــي شعــلــــوا لــحـالــة خاوتك Sûr Affairistes و Mercenaires سراقيين La Liste معــــلابــــالــيش نــتــومــــا إلا راكـم فــــ وش راهــــم يستــنــــــاو بــــاش يمّــســــحــــــوهــــم عســــولــنــــا على الشــــعــــب ولا ســلــحــــــــوهــم وعــــلاه خــــــــلاونــــــــا بــــــاش نــــخــــلــــوهـــم بــــلاك فــــــــوطــــــاو إيــــه اللّــي قــتــــلــــوهــــــم قــــــولــــــي شــــكــــون فــيــــكــــم اللّــي خـــدعوهم نــــفــــروهــــــــا هــــــومــــا كمــلوهــــم أمحــــوهــم كــــرهـنــــا من الموت عمبالكم عايشين ولا حنا ناقوت يــذبحـــــــوا فــلــــغــــاشــــي ويقــولــــوا طــــاغــوت [Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x2) لازم نتقيــا هــــدرة تبعتهوملـــــي للـــدار لازم نتقيا هدرة ويبوجي كاش جينــــيرال لازم نتقيــا هــــدرة تركبـــــلهــــم لخلايع لازم هذ الكاسيطة تفطن كاش بنادم ضايع [Rabah Donquishoot : المقطع الثّاني] La Ta**e مــــــــــــــزال مــفــــــرغــــــــت Terrorisme هــــدرنــــــــــا عــــ La Cra**e والــــرخــــــاس اللّــــي ســرحــولــهــــــــم يسبــغــوا البــيضــــة بــــــ فــــــــالــــــــــــــحــــــــــــامــة سهّــلــلــــهــــم الــخــــــدمــــــة Pont يــــــــاك دارو Import Import رحــــــــــــــالــــــــــيــــن البــــيــــتــــــــــرول صــحــــــــــاب Port فلــــــــــ Les Généraux العــــــســـــكــــــــر فــلــــكــــــــازيــــــرنـــــا و Vingt millions de Centime صــــحــــــــاب 605 بـــــــــــــلانــــــــــدي Les Villas فالــ Club des Pins, Les Cravates و Les Costumes اللّــي ڥــوطاوها La Loi والــيــدين ديمــــا فــالسما نــحلف مــــا كــابــتــاو كــلــمة فــ عــجــــايــز الحــمــــام عــرة الخــــدامــين زروقا كي لــكراسا اللّــــي علــيهم قـــاعدين قــابــلين نــديسكوتيوْ ســـــاكتين Arabisation راضــيين Loi des Finances متكيين Les Députés ديرو واش حبيتو مسلمين مكتفين ولكتاف غير يعراضو ولاد شــــايــطــــيــــــن Visa وحنــــــا علــ Les Pa**eports Diplomatiques بــيــــــــهــم بــــــلا بــــــيــهــم حنــــــايــــــــا رايــحــــــــيــــــــن رايــحــــــــيــــــــــن [Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x2) لازم نتقيــا هــــدرة تبعتهوملـــــي للـــدار لازم نتقيا هدرة ويبوجي كاش جينــــيرال لازم نتقيــا هــــدرة تركبـــــلهــــم لخلايع لازم هذ الكاسيطة تفطن كاش بنادم ضايع [Rabah Donquishoot : فاصل] Les Magouilles لازم نــفــــــســــخ Contrôle شــكـــــــون صحــــاب الــــ Les Enqêtes تــاع Les Dossier و اللّــــي فريــنــــــــــاوهــــــم فــــالــنص واش رانــــــي نــقـــــــول N'prouver قاصدي مرباح وعـــــــــــــــــــــــــــــــلاه La Malette واش كــــان عنــــدو فــــ بوضياف شــــكــــــــــــون عــطــــــــــاه ؟ La Commission d'enquête و تتــهــلاه، يماه وعلاش بكات L'Avocat [Rabah Donquishoot : المقطع الثّالث] Cinéma l'Afrique نـــــشـــــــفــــــى فــــــ Les Flics مدخلتش الصالة نغني حتان مسحوها خــص غــيــر ينحّــــو الــغبّــــار و الطيّب الوطني دارو فــيديهم حنــا ورومبو مخــبي مــــــور ليزار شــــحــــــــــال مـــــــن واحــــــــد مــــــور ليزار وعــــــــلاه عــــيــــــــنــينــــا مــخــــــبــيــــيــــن نــــعرفــوا أسمـــــــــاواتهم ونــقولو عليهم قادرين نـهار كامل نحسبولهم نخـــافوهم كي شغل عزرين جينــــــا نهــدروا عليهــم وخــرايبهم فلجورنـــــان غيــط حتـــا لغــدوا لعــيد دراهمنــــــــا دايمــا بنان [Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x4) (x2) لازم نتقيــا هــــدرة تبعتهوملـــــي للـــدار لازم نتقيا هدرة ويبوجي كاش جينــــيرال لازم نتقيــا هــــدرة تركبـــــلهــــم لخلايع لازم هذ الكاسيطة تفطن كاش بنادم ضايع (x2) لازم نتقيــا هــــدرة تبعتهوملـــــي للـــدار لازم نتقيا هدرة ويبوجي كاش جينــــيرال لازم نتقيــا هــــدرة تركبـــــلهــــم لخلايع لازم هذ الكاسيطة تبكّي كاش بنادم ضايع