Yacine Ayad - La Visa La Euro lyrics

Published

0 381 0

Yacine Ayad - La Visa La Euro lyrics

[Rabah Donquishoot / Cheb Hmida : الدّخلة] آمــــــــــــــــــــــــآن آمــــــــــــــــــــــآن أيواه الــشّــــــــــــــاب حــمــــــــيــــــــدة يــآيــآيــآلــيـــيـــيـــيــل يــا اللّـــــــــيـــــل رابــــح والميكـــرو يبــــريــزي الســكات آمــــــــآن آمــــــــآن آمــــــــآن آمــــــــآن 2002 / 2003 آمآن آمآن آمآن آمـآن أســــطـــوانـــــــات بـــدري المكــريـــزي عمّر راسك أستــخلـوى، عمّر راسك دادي روح يــــا حــمـــيــدة راك الــلّــــوّل روح واش يـــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــــــــاوة [Cheb Hmida / Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x2) "إلا ڨعدنا هنا نبورو "ما نتزوجوش خلاص euro لا visa لا "ڨـالــت عمري أدّيني، وين تروح ما تخلّيني "ندّيك عمري ندّيك [Cheb Hmida] (x2) ميـزيريّة و الهّم لفراق علينا تحتّم عيينا من ديرو نحّشروهم بالدّورو [Cheb Hmida / Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x2) إلا ڨعــــــدنــــــــــــا هــــنــــا نبــــــــورو euro لا visa لا "ڨالت عمري أدّيني، وين تروح ما تخلّيني "ندّيك عمري ندّيك [Rabah Donquishoot : المقطع الأوّل] مــــا حــــــبّــتــــش تتســڨّــــم صعــــابــت خــويا حــمــيدة طمعــــــنــــــــا نلّبســــوا الخــاتم و نجوزو لحــــاجة جديدة ليّــــام راهــي غــير تــزيد vide بديــــــت نحــــــــس للــ حابّــــيــــن يعّــيدوا و العيــــد مــزال بعيد Les jeunes ڨـــلــــــــتــلــها شــعرهــــا حســني ويــن نــديرك آ الــزّين Deux pièces cuisine فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الله يرّحمــــــوا قــــــاســــهــــا ومــــال الحــــالة مــــالــــها De pire en pire رايــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رشـــينــــا مع الدّوميــن لحڨنا ڨــاع للثلاثين وقسنا قاع البير بســـتّــمائــــــة ألــف في الشــهر، دادي واش حــــاب دّيــر و إذا زاركم الزّهر غير قولولو من عندي نسال عليه بالخير حبيت نخــدم نـحــشــر ونخــيّــم دعيت الحــال يصحى تغيم [Cheb Hmida] بلادي شابّة و كبيرة ظلموها ناس أخرين مـاعرفتش الدّعوة لحڨت ولاّ ركبتنا العين [Cheb Hmida : اللاّزمة] (x2) إلا ڨعــــــدنــــــــــــا هــــنــــا نبــــــــورو euro لا visa لا ڨــــالــــت عمــري أدّيــني، ويــن مــــا تروح مــــا تخــلّيـــني [Rabah Donquishoot : المقطع الثّاني] كــــــــــاش حــــــــبــــــيــــــتــــو نتــــزوج و نــــديــــر الــــــدار صحــــــتــــلــي بــيــت مقــــســــومــــة علــــى زوج بلــــيـــــزار بــــــاش حــــبــــيــــت نســــتــــر العــــار نخــرج مــن البــــــــار تشــــــــعل فــيــــك النــــار كــي تشــوف حياتك ڨاع تكبر في غار شــــويــــــة و نخــــرج الطــــريڨ غــير ربــي اللّــــي سطـــــــار خو حقنا هنايا تسيزا el visa والكونسيلا جينيرال كي رماو علينا الغــــربــــة تــحــتــمــــت، الكــوكــرة تكــلمت و المحنــة تعــلمت قبــاحــت فــي ديورنا تغرست وراهي الفاميليا اللّي مزّال ماتقسمت نــــص هــنــا نــص لهــيــه و الــقــلب مقــــــــطــــع في الــــوسط غير اللــي راهــــو يخلّي الحــالة تبكي تعيــط يستنـــاو وقتاش يهبط [Cheb Hmida] (x2) كي نكون في بلاد النّاس نتوحّش ونڨول وين وين نعـــرف قيــــمــة بــلادي و نعــيّش بــين وبــيــن [Cheb Hmida : اللاّزمة] (x2) إلا ڨعــــــدنــــــــــــا هــــنــــا نبــــــــورو euro لا visa لا ڨــــالــــت عمــري أدّيــنــي، ويــن تــروح مــــا تخــــــلّيـــني [Rabah Donquishoot : المقطع الثّالث] أصّبري ندير كوارط متخــــــافيش راني نعيّط وغير نرفدهم نهبط خيــري يــا تــصــوڥي يــــا تســـــــوفــري نڨعدوا هنا و تتكوكري نستناو لي تور يخلاصو نتي بشهرية تاع شيخة وأنا بمليون براسو نــــزهــــــاو الشــــــهر الــلّــــوّل و اللّــي مــوراه يخــــلاصــــــو نــــروح و نخــــلــــيــك و بــربي إن شاء الله نــولــي لــــــيـــــــك ما تخــــافيش نحلف غير نديك مكلاه تڨوليلي الڨاوريات يدورو بيك علابــــــالــــــــك فيــــــدال مــــانــــــــاش ڨــاع كــــيــف كــيــــف واحــــد يشــــد كــــلمــــتــــوا ولاخــــر تخــــرجــــلــو مــن البـال La tour eiffel جــوايــــــــــــه Surtout samedi soir Jean-Michel سمـــير يقــــلــــب الڥــــــيــستــة و يــــولــيــنا [Cheb Hmida : اللاّزمة] (x4) إلا ڨعــــــدنــــــــــــا هــــنــــا نبــــــــورو euro لا visa لا ڨــــالــــت عمــري أدّيــني، ويــن مــــا تروح مــــا تخــلّيـــني