Yacine Ayad - El Ghorba / الغربة lyrics

Published

0 389 0

Yacine Ayad - El Ghorba / الغربة lyrics

[Hadjira : دخلة] غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم [Dey Med : المقطع الأوّل] تــربّينا في حــومة وين الصغّار يخـــمّوا حاجة وحدة قـــهـوة في يـــدّو، ڨـارّو في فـمّو ســمّاعة فــي وذنو يستخلوى بكاسيطا "حسني" من داك دحمان الحرّاشي كـــــــــــــي تــــبدا "يــــــــــا الــــرّايــــح" يــطــفّــي ديــك مـــــا قــاســتــنــي ، لــي قــاســتو وقــتــو راح راه مــــــع ولادو فــــــي دارو مـــــــــا اســــتــــراح يا الـــرّايح وين تروح نسافر معاك وين تروح ما نعيا إلا ولّــــــيـــتـــلك حــــــكــــــــــاية وحـــد أخــــــرى دوك رانـــا مـــع حـــكاية مـــعيشتـــنا اللّـــي قبــاحت الصــــــــغّار اللّــــي رفــــد لــي بــــاڨــاج و فــــحّت فــــحّت مع ولاد لبـــــلاد اللّــــي ڨـــطعوا لبــــــحور مــــــــــا لاقش بيــــــهم الدّيكور، غير يطبّعوا مالّلور Figurant ... جــــــــــــاي رايــــــــــــــــــــــــــح Figurant ... جــــــــــــاي رايــــــــــــــــــــــــــح مــــــا لــڨــاش بــلاصــــتو فــالسّــــينــــاريــــــــــــو فــي جــــيهة وحــدة اخـرى راح يحوّس على زهرو يقــــــــبـل يــــــــعيش ، كونــــــــداني تـــــــــــــعيش [Hadjira / Redouane / Dey Med : 1 اللاّزمة] (x1) غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم شكون عليه اللّوم ؟ غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم كاسب غير النجّوم [Dey Med : المقطع الثّاني] تــــاع الغربة L'idée كــــــــــــــــبــرت فــــي راســو ما يــسال فيها Pourtant شــــــــــايفها جنّة فالأرض تــــــــــــبلعيط ، ســياسة ، ظـرافة ، ما فادوا فالكونسيلا ســــــــــــمير ، ســليم ، حــسان ، الله يــذكــركـم بالخير كــــــــــــمّلتوا عــليّا بــتصــاوركــم فــي بــلاد الــــخير لــــــحبـيبو يشكي والو والو، نتوما ما تديروناش الكاشي نـــــــــــــلاشــي ، نوصــــــل تــــم نــطلڨ هــــــبــالــي ليل و نــهار "Paris" نـــــــعيش حــياتي حكاولي على En noir نـــــــــــحــــــــط رجـــــــــلي نـــــــــــخــدم نــــــــــــــــــــــدير فـــيـــــــــها ڨـــــــــــــاوريـــة و دار Samedi Soir و نـــــــــــــــــروبـــــلها بــــــــــــــــ و مـــا ننساش العايلة خطرة على خطرة نرفدهم بحويجة نــــــــــجي نبـــــني يفّـــــرحـــــوا بـــــيّا ، يفّــــرحوا بيّا عـــــلاه ماشـــــي في بـــــلادي يفّـــــرحـــــوا بيّــــــــا ؟ ربّــــــــاتنـــــي و كبــــرتنــــي بــــدّلتها بــــڨــــاوريــــة عـــــلاه ماشـــــي في بـــــلادي يفّـــــرحـــــوا بيّــــــــا ؟ نــــــــــلوم عـــــــليكم اللّــــــي خــــــــــــمّجتوا العـقـلـية [Hadjira / Redouane / Dey Med : 2 اللاّزمة] (x1) غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم شكون عليه اللّوم ؟ غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم كاسب غير النجّوم [Rabah Donquishoot : المقطع الثّالث] هــــدرة تــــجيب هــــدرة و طــــلعت الڨسرة ڨدّام باب الدار في باطيمة مدّمرة و بدات لعجوز تحكي على وليدها الغريب فــــي بــــالي راح تبـــــكي و تــتـوحّـــــــــش لــــــــــحبيب جابتها بالضّــــــــــــــــــحكة و الفــــــــــــــــــــــرحة فالعين "و حـــــــــنا ڨـــــــــــــــــاع : "آمين ، الله يوفق محمد نسيم و عـــــــــــــــلاش الــــــتّخـــمام ؟ و عــــــــــــلاش تتقلّق ؟ ماشي ڨلبي لي بارد" علابــــــالي يا يــــــــمّا و عندك الحق" تــــــــــــتفكر كـــــــــان ڨـــــــــاعد فــــــالحوش مسمّـــــــر مـــــــــا عنـــدو ما يــــــــــــدير وو يشــــــــــــوف فلبــــحر كــــــــــــاش نــــــــــــهار نڨــــــــطعو و نــــــــدير و نصير نبعــــــــــــتلك بــــــــوكو تــــــــيكي نبــــني شاطــــــو كبير "ڨـــــــــــــــــــــــــــــاتلو : "روح يا وليدي عقلك راح يطير و نــــــــــــــــهار طــــــــــولّ في برّة ڨالولها راي اطرطڨت بــــــــــــــــــــدات لابانيك و الـــــــــــــــــــــــكبدة تــــــتفتّت [Hadjira / Redouane / Dey Med : 3 اللاّزمة] (x1) غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم شكون عليه اللّوم ؟ غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم كاسب غير النجّوم [Redouane : 4 اللاّزمة] (x1) وا يا يا يو مر ملّينا مر ملّينا ، مر ملينا هكذا صاير فينا هكدا صايرتلنا وا يا يا يا مــــــر مــــــلّينا مـــر مـــلّينا ، لي فينا يكفينا لي فينا يكفينا وا يا يا يو مر ملّينا مر ملّينا ، مر ملّينا هكذا صاير فينا هكدا صايرتلنا وا يا يا يا مــــــر مــــــلّينا مـــر مـــلّينا ، لي فينا يكفينـــــــــــــــــــــا [Hadjira / Redouane / Dey Med : 5 اللاّزمة] (x1) غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم كاسب غير النجّوم غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم ! أ يـــا يـــا يـــا، أو يـــو يـــو يـــو غــــــريب مرغوم في بـــلاد الرّوم يــوم يجيب يوم شكون عليه اللّوم ؟