Vusi Nova - Ndonele lyrics

Published

0 177 0

Vusi Nova - Ndonele lyrics

Ntliziyo yam yamkela Ndiyazi umthandile, usamfuna Kodw’ isimo asisavumi ndihlale naye Ngqondo yam ndiyazi udikiwe Bubuxoki namabali nobuvuvu Kude kwabalapha ungatshintshi [Chorus] Ndonele kukubon’ uzenzel’ apha kum Kukubon’ uzenz’ intlekisa ngam Ndonele, kwanele Yiminyaka sithandana Ndinyamezele amanyala akho Undihlaza, undihlaza. Oh yhini na Lilibal’ igama lam (x2) Sukela namhlanje ndilibale Oh ndiyahmba mna [Chorus]