LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Vusi Nova - Ndonele lyrics

Ntliziyo yam yamkela
Ndiyazi umthandile, usamfuna
Kodw’ isimo asisavumi ndihlale naye
Ngqondo yam ndiyazi udikiwe
Bubuxoki namabali nobuvuvu
Kude kwabalapha ungatshintshi

[Chorus]
Ndonele kukubon’ uzenzel’ apha kum
Kukubon’ uzenz’ intlekisa ngam
[Lyrics from: https:/lyrics.az/vusi-nova/-/ndonele.html]
Ndonele, kwanele

Yiminyaka sithandana
Ndinyamezele amanyala akho
Undihlaza, undihlaza. Oh yhini na
Lilibal’ igama lam (x2)
Sukela namhlanje ndilibale
Oh ndiyahmba mna

[Chorus]

Correct these Lyrics