Vusi Nova - As'phelelanga lyrics

Published

0 120 0

Vusi Nova - As'phelelanga lyrics

Mama Makheba Mama Busi Mhlongo Nana Coyote Ray Phiri Lucky Dube Kumkanikazi Brenda Fa**ie Ingathath'ingoma yonke Xa ndinibiza nonke Ndithi camagu kuni ngegalelo As'phelelanga As'phelelanga kushot'uSfiso As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hugh Masekela As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga kushot'uMandoza As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Robbie Malinga As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Bavuseni madoda baphakame bavavwe Baziseni kaloku sibachawule Nibombhes'ingubo Nibaxway'umthika Nibanik'itshoba Bombhelelen'ingoma Ningabadlel'indlala Ibingamanxil'engoma Omathand'uncuthu lweengoma olungange gwaba Iimvumi ebezintyiloza zindyondya Kutsho kutshilwe, kutshotshwe, kungqungqwe, kungqushelwe intab'egqirha Neyegqwirhazana Oh Kufa okunjani na oku na madoda Zahamb'iinjojeli nenjojelikazi zingayalelanga Yawa inamlele satsho is'thonga Wamangala umntu wee nkamalala Hay As'phelelanga kushot'uSfiso As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hugh Masekela As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga kushot'uMandoza As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Robbie Malinga As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay As'phelelanga kushot'uSfiso As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hugh Masekela As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga kushot'uMandoza As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Robbie Malinga As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay As'phelelanga kushot'uSfiso As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hugh Masekela As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga kushot'uMandoza As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Robbie Malinga As'phelelanga Hay hay As'phelelanga Hay hay As'phelelanga