Tamouz - תמוז - Sof Onat Hatapuzim - סוף עונת התפוזים lyrics

Published

0 147 0

Tamouz - תמוז - Sof Onat Hatapuzim - סוף עונת התפוזים lyrics

סוף עונת התפוזים עם ניצה דבש ניגר מריח הדרים ניצה בחלון חדרי הציצה את חושי הקיצה ופתאום זרועות וצווארים שמש בוקר באה צהריימה בא הימה צבע דבש טהור לילה בגניבה בא - הנחיריימה שנינו השמימה על סוסים של אש עד הור ההור כן, עד הור ההור סוף עונת התפוזים אני וניצה אחוזים אני וניצה חרוזים אני וניצה סוף עונת הרחצה עם שירלי יש מחנק מריח מרחקים שירלי על החוף שוב לא תשיר לי היא אולי תשאיר לי רק צביטה קטנה של מיתרים דקים קומץ נשיקות בחול ומלח שירלי טסה חזרה מחר לא, אנ'לא בוכה זה רק נדמה לך כן, לא אחכה לך - זה סיגריות זה מה שזה ניחר כן כן, זה ניחר סוף עונת הרחצה עם הדמעה שלחצה בתוך השקט שחצה אותי את שירלי כן, כן, כן, עבר שבוע קצת מתוח חשש מה שממה שמה זה דולף הרופא אישר אמר: "בטוח לא צריך ניתוח רק זריקה קטנה "כן, וזה חולף כן כן, זה חולף מחירי סוף העונה התחנה האחרונה התחנה שלא עונה לי ולמה שמה מחירי סוף העונה סוף עונת האהבה סוף עונת האהבה