Tamouz - תמוז - Lo Yachol Lishon Achshav - לא יכול לישון עכשיו lyrics

Published

0 155 0

Tamouz - תמוז - Lo Yachol Lishon Achshav - לא יכול לישון עכשיו lyrics

[בית 1] לא יכול לישון עכשיו בחוץ הכלב הרועד נובח מול ירח שעצר בחלוני סוס ועגלה עוברים מתנהלים אל בוקר בין בתים חיוורי קירות ועצומי תריסים [פזמון] גשם עוד מעט ירד לכבוד החקלאים אצבעותי דלוקות לגעת במיתר, לפרוט אקורד אם בחלומה של מישהי אני עולה כרגע זה אולי בגלל שהיא פרחה מזיכרוני [בית 2] לא יכול לישון עכשיו מקשיב לרוח ונגנב חוזר אל תוך החדר מתייעץ בשעוני אם היא היתה לוחשת לי לבוא בין שמיכותיה בין עינייה, בין שינייה בין רגליה, עננים [פזמון] גשם עוד מעט ירד לכבוד החקלאים אצבעותי דלוקות לגעת במיתר, לפרוט אקורד אם בחלומה של מישהי אני עולה כרגע זה אולי מפני שהיא פרחה מזיכרוני