Tamouz - תמוז - Ahava Shketa - אהבה שקטה lyrics

Published

0 86 0

Tamouz - תמוז - Ahava Shketa - אהבה שקטה lyrics

[בית 1] היתה לי אהבה שקטה תחזירי לי אותה היו לנו ימים טובים פתאום האש כבתה אני נשרף לאט לאט תגידי למי זה נחוץ תראי מה שעשית לי את השארת אותי כמו כלב בחוץ [בית 2] יושב לי כאן ומחכה לך כמו עורב על עץ ולא חבל לך על תפוח שנפל והתפוצץ הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי אני יבש כמו מדבר הרסת אותי, שברת לי הכלי [פזמון] כל כך הרבה זמן את לא כאן, לא בעניין ניסיתי להסביר אבל איפה אני לא מובן אני לא מוכן [בית 3] סגרת ת'דלת על מנעול פתאום בלי שום סיבה השארת אותי כמו חתול מחוץ למסיבה אם יש לך מישהו אחר תגידי לו יותר טוב ודי תגידי לו יותר טוב יזהר כי כל העיר כבר צוחקת עלי כן עלי 2X[פזמון] כל כך הרבה זמן את לא כאן, לא בעניין ניסיתי להסביר אבל איפה זה לא מובן אני לא מוכן [בית 4] היתה לי אהבה שקטה תחזירי לי אותה היו לנו ימים טובים פתאום האש כבתה אם יש לך מישהו אחר תגידי לו יותר טוב ודי תגידי לו יותר טוב יזהר כי כל העיר כבר צוחקת עלי כן עלי [קטע סיום] ?זה לא מובן, הא כן, זה מתאים לך זה מתאים לך אבל הגיע הזמן שתסתכלי, יא נבלה כן עכשיו, כן היום היום [?] כי אני לא יכול יותר אין לי יותר סבלנות, אני לא אחכה לך אני אומר לך שאני לא יותר מחכה, אני הולך לא, לא, לא, אני לא מחכה לא מחכה לך לעולם, לעולם