Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Mesiba - מסיבה lyrics

Published

0 109 0

Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Mesiba - מסיבה lyrics

[וורס 1: דם חם] (!איפה כל הפרחחים ואיפה כל הכוסיות? (כאן (אז יאללה יאללה, יאללה בלאגן (למה מי פה חיילי הנקמה חזרנו בגדול ואף אחד אותנו לא יעצור תזכור קליבר ודם חם צמד חמד ואם את מזיעה מותק תורידי בגד ג'ינס חולצה מיני !לא משנה תורידי כי במועדון חם והדם חם מי אמר אני ולא קיבל זה אני דם חם עם הסלנג איזה פלו מענג (כמו טיפות חשק מפנק (רגע למקום כוסיות אומרות ומעל הן משכמו כל מילה שיוצאת הוא בראסמי השיר שאני מקליט הוא קלאסי אז למה אתה בז בשבילך אני ברסיבר !וכשאני במועדון קח אותי בחשבון [פזמון: שראל] זאת המסיבה לא צריך סיבה אני רוקד עכשיו כשאני רוקד אני כוכב זאת המסיבה מסיבה טובה והחיים זהב לרקוד עכשיו אני חייב! [וורס 2] אתה עדיין מוכן פתח אותי פתח אותי אבל זה לא בוחן פתע לפתע דם חם וקליבר בוופר ובטוויטר מקפיצים ת'מועדון (אלאיסטר) משמיצים מהבבים עם תכשיטים כמו פליקר אני קירח ומפתיע כמו בית קינדר אני מרוקאי עצבני שאוכל את המתחרים כמו דיקר 1,2,3 אגוטריפ זה נדוש אך במועדון זה מתוק כמו תירוש זה שוס נראה לכולם פה מי הבוס של המועדון נטביע את כולם בשיטפון של חרוזים מחושגזים את ההכרה הם מאבדים אני נכנס ומעביר צמרמורת אני יוצא ומשאיר תזכורת (!אז תקראו לי המכה ה-11 (קליבר (!תכירו אז תשירו (דם חם,דם חם כי זה משכולם אומרים שיש לי בראסמי [פזמון: שראל] זאת המסיבה לא צריך סיבה אני רוקד עכשיו כשאני רוקד אני כוכב זאת המסיבה מסיבה טובה !והחיים זהב לרקוד עכשיו אני חייב [גשר] 1,2,3 זה לתת לכם בראש 4,5,6 את הסצנה נשבש 7,8,9 חולון שולטים בקטע !10 בשביל להעביר לכם את המסר 1,2,3 זה לתת לכם בראש 4,5,6 את הסצנה נשבש 7,8,9 חולון שולטים בקטע !10 בשביל להעביר לכם את המסר 1,2,3 זה לתת לכם בראש 4,5,6 את הסצנה נשבש 7,8,9 חולון שולטים בקטע !10 בשביל להעביר לכם את המסר [פזמון: שראל] זאת המסיבה לא צריך סיבה אני רוקד עכשיו כשאני רוקד אני כוכב (זאת המסיבה (או או) מסיבה טובה (יה יה (והחיים זהב (אה אה (לרקוד עכשיו אני חייב! (או או (זאת המסיבה (או או) מסיבה טובה(יה יה (והחיים זהב (אה אה) לרקוד עכשיו אני חייב! (או או