Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Ketem Hapri - lyrics

Published

0 112 0

Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Ketem Hapri - lyrics

{פתיחה} כתם הפרי הן חולמות בלבן על סוד החיים ועל עץ התפוח אבל בעיניה היא שונה מכולן בגדיה עלים שעפים עם הרוח {גשר} כתם הפרי איך ימינו חולפים מאסיף לאסיף הן טועמות התפוח והיא בשלה כנגד הזמן את עור הקטיפה מלטפת הרוח הי אפלטון היא היפה בנשים על אדמה של טרשים כמו פרח בר עוד מחכה לאורח מוכר כתם פרי על בגדיו היא חושבת עליו {גשר} כתם הפרי הם בנו את ביתם והיא בשלה נרקבה כמו תפוח על עור הקטיפה היא לובשת לבן כמעט בטוחה שהוא חלף עם הרוח הי אפלטון היא כבר אלף שנים על אדמה של טרשים כמו פרח בר עוד מחכה לאורח מוכר כתם פרי על בגדיו עוד חושבת עליו {אאוטרו} ...לה לה לה לה, לה לה לה לה... אהה