Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Isha Ovedet - אישה עובדת lyrics

Published

0 118 0

Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Isha Ovedet - אישה עובדת lyrics

[וורס 1] הסיפור שלי לא מתחיל מהיום לא מאתמול מילים לא יצליחו לתאר את מה שעובר עלי איך אנגב את הדמעות איך ארפה את הצלקות אמא עובדת בשתיים או שלוש עבודות כדי לשרוד אין לה כבר אוויר בריאות אלוהים תביא תרופה לכאב בבקשה תעלים את הדרך הקשה לפעמיים אני אומר תפילה של רב לא תציל עכשיו את המצב הכאב מדאיג הלחץ משחק תפקיד פעם את בוכה ופעם את צוחקת פעם את טועה ופעם את צודקת שוברת את הגב סותמת את הפה כשאת מתה מרעב אמא אנחנו יודעים שיש לך לב זהב [פזמון: מרגלית צנעני] אישה עובדת על שלי עומדת עצמאית לנצח כל חיי שורדת אני לא פוחדת אלוהים שולח המזל בורח עד מתי [וורס 2] זה אנכי מצידי לדבר על עצמי אז תסתכל מהצד (לא נותן לו לעבור את זה לבד אחד בשביל כולם (בשביל אחד אחי תנסה להחזיק מעמד מנסה לא להתערב אבל תמיד נותן כתף עוד תשלום מתעקב עוד דמעה מנגב הבן צריך להיות מספיק חזק בשבילה שהאמא לא מספיק חזקה בשביל עצמה קשה להישאר אדיש עם נושא כל כך רגיש הכאב מתיש השקט מרעיש הוא אומר תרגישו אותי ואף אחד לא מרגיש הוא אומר תבינו אותי ואף אחד לא מבין אני לא מאמין איך כולם אטומים לא רואים מאבק של ילד שמקווה לנס כי לאמא אין זמן לנקות ולכבס אישה עובדת במטרה לפרנס [פזמון: מרגלית צנעני] אישה עובדת על שלי עומדת עצמאית לנצח כל חיי שורדת אני לא פוחדת אלוהים שולח המזל בורח עד מתי [גשר] אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי אלוהיי איתך היום ולא תעלה ולילה ולא דומייה לי [פזמון: מרגלית צנעני] אני אישה עובדת על שלי עומדת עצמאית לנצח כל חיי שורדת אני לא פוחדת אלוהים שולח המזל בורח עד מתי