Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Eyum Al Hamikoom - איום על המיקום lyrics

Published

0 122 0

Tamir Kaliski - תמיר קליסקי - Eyum Al Hamikoom - איום על המיקום lyrics

[וורס 1] הנקמה היא מתוקה - טובה עוקצת כמו דבורה כל בנזונה שניסע לעצור את החיילים במלחמה לא נגד צבא לא נגד שכונה נגד עשייה ללא תעשייה קהל מושפע וקהילה שלא שווה יריקה ?אז מה חשבתם (שתמיד נוציא דיסק שכונתיים? (לא (שירים מחתרתיים (לא לא נעלה על מיקרופונים פתוחים תעשו לי טובה אני מעריך את התתחלה אבל עלינו רמה אנחנו כאן - בונקר, סולטאן הגיע הזמן, חיכיתי ליום שבו ננקום בכל הבני זונות שלא נתנו כבוד, תורנו לצחוק תורכם לשתוק לא מסתפקים בהשמעות אחרי חצות לא גזען לא מפלא בין שחורים לבנים או שחומים אבל זין שאני אקבל ממישהו פרס תנחומים ולא סנוב מתנשא אבל זין לכל השונאים שלי אני מצליח ואתם לא [פזמון] כשהם עולים כל העולם הוא ישמע לבבות יחסירו פעימה אנחנו כאן, בכל זמן) (בכל במה תמיד עולים ברמה הם יכבשו אותכם במלחמה צבא הגנה לנשמה אנחנו כאן, בכל עיר) (בכל שכונה חיילי הנקמה אה-הא הקדמה לפני הכל לקחת לגימה אנחנו כאן, בכל זמן) (בכל במה תמיד עולים ברמה זאת לא סתם סיסמא זאת הסלמה לצורך הסכמה אנחנו כאן, בכל עיר) (בכל שכונה חיילי הנקמה !חיילי הנקמה, 2004 [וורס 2] אני אכה בברזל כל עוד הוא חם לא קוראים לי דם-חם לחינם על כל מילה אני נלחם השקט שלפני הסערה לא תם ונשלם, תדקלם את הפתגם כשהזמן יעשה את שלו הכל יראה ורוד ביינתיים זה הזמן לדאוג כי כשתצליח אתה תצליח עם כולם וכשתיפול אתה תיפול לבד לא הכל בהשג יד יעשו טובות יראו מזומן ויחזרו כמו זונות אבל תדע אין יותר מנייאק ממני אני מנייאק לעומת אחרים אבל אחרים יותר מנייאקים לעומתי אל תנסה אותי ילד מצ'טים חודרים עמוק היפ הופ חד וחלק מהרחובות סוגר חשבונות קאליבר! אחי! דם חם קיריית שרת ?אז אתה איתי או נגדי מה [פזמון] כשהם עולים כל העולם הוא ישמע לבבות יחסירו פעימה אנחנו כאן, בכל זמן) (בכל במה תמיד עולים ברמה הם יכבשו אותכם במלחמה צבא הגנה לנשמה אנחנו כאן, בכל עיר) (בכל שכונה חיילי הנקמה אה-הא הקדמה לפני הכל לקחת לגימה אנחנו כאן, בכל זמן) (בכל במה תמיד עולים ברמה זאת לא סתם סיסמא זאת הסלמה לצורך הסכמה אנחנו כאן, בכל עיר) (בכל שכונה חיילי הנקמה !חיילי הנקמה, 2004 [גשר] ?זה איום על המיקום - מה ?תופס את הקהל על הבמה - מה ?לא השארתם לי ברירה - מה עולה עם תוכן כבד מנסה !למקומות היכון הכן - צא [פזמון] כשהם עולים כל העולם הוא ישמע לבבות יחסירו פעימה אנחנו כאן, בכל זמן) (בכל במה תמיד עולים ברמה הם יכבשו אותכם במלחמה צבא הגנה לנשמה אנחנו כאן, בכל עיר) (בכל שכונה חיילי הנקמה אה-הא הקדמה לפני הכל לקחת לגימה אנחנו כאן, בכל זמן) (בכל במה תמיד עולים ברמה זאת לא סתם סיסמא זאת הסלמה לצורך הסכמה אנחנו כאן, בכל עיר) (בכל שכונה חיילי הנקמה !חיילי הנקמה, 2004