Syringe - Take Ya Shine lyrics

Published

0 104 0

Syringe - Take Ya Shine lyrics

Imma take ya shine V Imma take ya shine V Scream ya lungs out V Imma take you shine Can't compare me With the skeemer boys Can't compare me With the screamer boys V off All em n***as plays You a dumb V You my son's V