LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Sohrab MJ - Kal Kal lyrics

؛{مقدمه:مهرادهیدن و سهراب ام جی و سامان ویلسون}؛
هه، هه، خوب گوش کن، زد بازی
خشن ترین آهنگی که تا حالا شنیدی
اینقدر گوش کن تا حفظ شی
تو هیچ شاهنامه ای همچین کس و شری پیدا نمی کنی
ویلسون، هیدن، ام.جی

؛{قسمت۱:سهراب ام جی}؛
واسه یه گوله حیفی، نداره عیبی
میزنمت با تریلی، داره چه کیفی
میبرمت با قیچی و میخورمت با چه میلی
شاخات شکلاتن، تو چاقال آخه کیکی
خیلی واسه کشتن پایم
صد نفرو بیار تخمم خایم
هر کی که غوله، واسه ما موشه
پس مورچه، یه گوشه بشین تو مثه جوجه
ندو توی کوچه، خونه خیلی دوره
نگاه کن به کونت، چون یه تیر حالا توشه
دارم واسه تو چک چونه، یکدونه میزنم تو صورتت چک
مشت تو فکت، سگ توله، بریزه هر چی دندونه
تو فقط هستی یه آفت، یه لجن کسافت
ریدم به قیافت، چون کردی جسارت
بعدشم تو کارم دخالت، حالا باید بدی خسارت

؛{قسمت۲:سامان ویلسون}؛
میگن شده، تا حالا از این جنگا چند جا
که هرجا، هست صحبت دردا رنجا
گلوله ها شلیک میشن، پنج تا پنج تا
مرگ و زندگی میشه، پنجاه پنجاه
وقتی من میام، ندین برپا برجا
معلم نیستم که بدم، درس جنجال
وقتی نمیتونین بدین حرفو انجام
مجبور میشم برم کلنجار، سرانجام
میپرسین ویلی کیه، مست و زاخاره
مثل همه شماها دست و پا داره
متولد خرداد شصت و چهاره
میگرده دنبال توی پست و آواره
نمیدونی در بری، تو دشت و صحرا
حتی اگه بری از دشت و دریا
مثل هشتصد و هشتاد و هشت تا هشت پا
میپیچیم به پرو پات، بریزه اشکات
شب بخواب هر جا تا فردا
چون فردا میخوام بیام بقیه افراد
ببندم دستمال، دور دستات
تو انبار، تو سنگسار، تو سرما

؛{همخوان:مهرادهیدن}؛
زد بازی، زد بازی، توی این بازی برده زد بازی
تو میرسی به تخم زد بازی، هر وقت اینجوری جمله بسازی
زد بازی، زد بازی، توی این بازی برده زد بازی
نمیرسین به تخم زد بازی، زد بازی، زد بازی

؛{قسمت۳:مهرادهیدن}؛
میام آهسته سراغت از پشت، با چکش
ماجرا میشه، مثل پشه و مگس کش
بعدش صبر نمیکنم، میدم فحش
میزنم یه مشت، با یه پنجه بکس درشت
درس حدس زدی، من هیدن هستم
همون که خستم، همیشه مستم
[Lyrics from: https:/lyrics.az/sohrab-mj/-/kal-kal.html]
همه وقت، پایه دعواها هستم
قلبتونو شکستم، چفت دهن تک تکتونو بستم
اگه دنبالت بودیم، برو خودتو چنگ بزن
برو توی اتاقتو بشین عر بزن
تلفنو بردارو به دوستات زنگ بزن
دنبال راه فرار تا صبح فک بزن

؛{قسمت۴:سامان ویلسون}؛
کاری ندارم به اسمت کارت
هر جا بری، پا میشم، میام به استقبالت
رفتن خونه ها، د چه ترسو اند
همشون رفتن تو خونه ها، عین پنگوئن
این آهنگ هست تو ضبطت، وقت کار و بیکاری
به فکر مائی همیشه، وقتی خواب و بیداری، چاقو میزاری
بازم آهنگ مارو میزاری، که بتونی راه بندازی، تو یه داد و بیدادی

؛{پل:مهرادهیدن}؛
هر کی که، با ما کل کل کرده، ترسیده
تخماش به گلوش چسبیده
چون توی خونش، شب ریده
تصویر، مردیکه، توی دست راستش شمشیره
اون یکی دستش هفت تیره
خواسته بکشه فرد پستیکه
تو هم بپا، اون شب نزدیکه

؛{قسمت۵:سهراب ام جی}؛
تو چقدر کس کلکی، ما مشترکی
فکر کردی میدیم فحش علکی
یک دو سه چهار، میشمرم در رو یه جا
چون میخوام با خنجر، بکنمتون پنچر
پس تو بمون همون توی سنگر
من شیرمو تو مثل آهوی جنگل
شاخ نشو برام بچه تخس
در میارم از جیبم الان پنجه بکس
داریم تیغ و سرنگ، داریم تیر و تفنگ
داریم بیل و کلنگ، داریم کیر بلند
پسر بیار یه کون تنگ، بیار یه دونه شنگ
خالی کنیم توی میدون جنگ

؛{قسمت۶:مهرادهیدن}؛
زد بازی، یه کله تو دماغت، تا که بشم رازی
سعی نکن، هیچ وقت ببریم پیش قاضی
چون که توی این بازی، زد بازی
اون توئی که میبازی، زد بازی
اگه بهت چیزی میگم، باید بگی چشم
رابطه بسیار صمیمانه دارم با خشم
پخشت می کنم، رو زمین، مثل کوه، خیلی زود
بدرود، تا روز موعود
میتونین بگین هیدن مریضه
می زنمتون از رو غریزه
یه کارائی می کنم، پشماتون بریزه

؛{پایانی:مهرادهیدن}؛
خوب گوش کردی، دوباره گوش کن
هیدن، ویلی، ام.جی، زد بازی
شت، فاک یو
دوباره گوش کن، بزن اول
مگه نمی گم بزن اول، وایسادی ببینی من چی می گم
ای بابا

Correct these Lyrics