Sjava - Uthando lyrics


ng'hambe kwaze kwashon'ilanga mamaa
ng'ufunani nothando lwangempela

eng'batholayo badlala ngam
badlala ngothando lwamii

ngisize) ubuyimpendulo yami
ngoba uthando lungehlule mhmm

thando lungehlule mama (yee hee)

thando ng'yakubonga ng'geza izandla
ntliziyo yam suyiphendule into yok' dlala

kanti thando yini lena uyifuna kimi?
kanti thando ngempela yini lena uyifuna kimi?

ngoba bonke mina eng'hlangene nabo ngibathandilee
okubuhlungu nengibathandile bangiphoxile

yazi kubuhlungu ukuthanda umuntu
uthi umnika uthando lwakho yena don't appreciate it mmhmmthey just don't appreciate it (yeyii yeah)

uthando aluboni
abadlale ngothando lwam
ai ang'basoli

vele kunjalo
ukungazi kufana nokungaboni

ng'hambe kwaze kwashon'ilanga mamaa
ng'funana nothando lwangempela

eng'batholile badlala ngam
badlala ngothando lwami(x2 ng'size) ubeyimphendulo yami
ngoba uthando lungehlule mmhmm

thando lungehlule mamaa yee heh

phinde undibone ndithemb'umuntu
phinde undibone ndithand'umuntu
(ye yeah) ngithi uphinde ung'bone ng'thand'umuntu

phinde ung'bone ng'themb ‘umuntu
phinde ung'bone ng'thath'ithemba lamingilibeka kumuntu wasemhlabeni

ngingabathanda bonke
kodwa ungathembi noyedwa
noma uthanda umuntu umthande ubuyela ngeneno

ngoba umuntu akuyena owakini
umuntu ‘zokujikela emini

thatha kimi
lendlela ng'yayazi mina ng'yihambile

usethandweni la awunandaba gcine sowulimele

vula amehlo
uvale intliziyo

k'semhlabeni lana kugcwele iy'lingo

ng'hambekwaze kwashon'ilanga mamaa
ng'funana nothando lwangempela

eng'batholayo badlala ngam
badlala ngothando lwami

(x2 ng'size) ubeyimpendulo yami
ngoba uthando lungehlule
m mhhm thando lungehlule mamaa ye eh yeah

Correct these Lyrics