Sjava - Ugogo lyrics


Wololo , Wololo , Wololo

Dankie Dankie Mdali For Ukungigcinela Ugogo...
Mhlampe Emhlabeni Ngabe Angisekho...
Kube Akuyona Imithandazo Yakhe ,
Njengoba ngiphumelele Izibusiso Zakhe... X2

Vele Ugogo Wathi Idlozi Selivumile Emsamu
Nam Sesifikile Isikhathi Sami
Bekuthi Ngizohlupheka Ngize Ngife , Bekuthi Ngizohlupheka Ngize Ngife?
Ugogo Wangitsela Ukuthi Ngofunda Ukubekezela
Yiko Ngila Manje Yingenxa Yokubekezela...
Wathi Akuyona Indlela Oqala Ngayo
Kodwa Indlela Oceda Ngayo.
Kudala Ngiloku Ngizama Ngiwa , Ngiwa , Ngivuka
Kokokokoko Bengafuni Ukuvula
Intanga Zam Ziphumelela Left And Right Ngikhalisa Okwengane Kwanti Kwala Kuphi Ngami Yeah!
Ngyakhumbula Amagama Kagogo ,
Wathi Inyembezi Zakho Ziyosula Ugogo
Ngiyabona wayeqinisile Ugogo ,
Isina muva liyabukwa

Dankie , Dankie Mdali for Ukungigcinela Ugogo...
Mhlampe Emhlabeni Ngabe Angisekho...
Kube Akuyona Imithandazo Yakhe..


Njengoba ngiphumelele Izibusiso Zakhe.X2


Gogo La Engikhona Kugcwele Amadimoni
Kugcwele Illingo Ngithandazise Ngingabi Umoni
Ngingalingeki , Ngingadideki
Makufika Ivunguvungu Gogo Ngingahleki.
Ngingasanganiswa Imali Ne Fam...
Ngidle Imali Iphelele Emoyeni
Gogo Ngicelele Amandla Enkosini
Ngibe Isibonelo Esihle Emphakathini...
Ngifuna Ukushintsa Impilo Zabantu Ngomculo Wam..
Ngibuyise Ithemba Kwabalilahlile Ngomculo Wam
Gogo Ngyabonga Ngemiyalo Yakho
Buka Manje Eseyinkosi Umzukulu Wakho...
Ngyakhumbula Amagama Ka Gogo
Wathi Inyembezi Zakho Ziyosula Ugogo
Ngyabona Wayeqinisile U Gogoooo
Isina Muva Liyabukwa!!


Dankie , Dankie Mdali For Ukungigcinela Ugogo...
Mhlampe Emhlabeni Ngabe Angisekho
Kube Akuyona Imithandazo Yakhe ,
Njengoba Ngiphumelele Izibusiso Zakhe. X2

Correct these Lyrics