LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Sjava - December lyrics


Feat : Emtee

Hook: Sjava]
Kulo December esisuka kuwo, bungemuhle neze!
Kulo December esiya kuwo, ngiyak'cela nkosi, ngicela kubenomehluko.
(Repeat twice)☝
Ngith'angifuni moto entsha
Angifune muzi omusha
Iyodwa into engiy'funayo, kubenok'thula emndenini wami!

[Verse 1 : Emtee]

Makubenok'thula, siyek'ukulwa.
Ngoba masibambisana siyajabula.
Izinto ziyalunga, siyathuthuka.
Abantwana bayafunda.
Ngo December I'm not home coz I'm in and out of shows.
When my son turned 2 years old, catching flights and feeling low.
Always spitting ‘K' or ‘No' , still I gotta get the dough!
I can't stay I gotta go.
I can't even take it slow.(No!)
Ang'sathandi ukuphila kanjena
We used to solve problems together
Ngiphilela wena, mamela!
Inde lendlela..
Lord I pray, keep my family safe.
Hope we all get through this phase
Man I wish that I could stay
I don't think they know my pain, they just know I'm getting paid.
Say I'm taken by the fame, I'm not home on holidays (yeeeaaahh- yeah!!)

[Lyrics from: https:/lyrics.az/sjava/isina-muva/december.html]
Hook: Sjava]
Kulo December esisuka kuwo, bungemuhle neze!
Kulo December esiya kuwo, ngiyak'cela nkosi, ngicela kubenomehluko.
(Repeat twice)☝
Ngith'angifuni moto entsha
Angifune muzi omusha
Iyodwa into engiy'funayo, kubenok'thula emndenini wami!

[Verse 2 : Sjava]

Sibang'int'engekho sibang'ubala!
Siyaxabana sibang'imizi yobala!
Int'esingayakhanga sibang'ifa!
Singali sebenzelanga..
Babodwa aba busy nganama vezandlebe!
Muny'uthi kusekhona ubane khaya ngeke ngene!
Ngane ziyazwana kodwa ooAunty abakhulumisani
Ngish'uMama noMalumekazi ngikhuluma nawe manje nje abazwani
Yinto engizayithini le ngoba uMalume akasekho emhlabeni?
Ngubani ozang'siza ngiqede lenkinga ngob'uBaba naye akasekho emhlabeni?
Nkosi ngicela kuwe!!

Hook: Sjava]
Kulo December esisuka kuwo, bungemuhle neze!
Kulo December esiya kuwo, ngiyak'cela nkosi, ngicela kubenomehluko.
(Repeat twice)☝
Ngith'angifuni moto entsha
Angifune muzi omusha
Iyodwa into engiy'funayo, kubenok'thula emndenini wami!

Correct these Lyrics