Sjava - Amafu lyrics

Published

0 3522 0

Sjava - Amafu lyrics

Ehhh hayayayaya yo Ngyolala ngimbonile owakwam Ngyolala ngimbonile [Chorus x3] Noma lingaguqul' amafu Noba kungadum' izulu Noma kungathiwani Ilanga liyoshona Ngyolala ngimbonile owakwami Ngizobe ngi li (x2) Ngizobe ngilindile Ngizobe ngi li (x2) Ngizobe ngilindile (x7) Indlel' engimkhumbule ngayo Ngizwe ngathi ngiyasangan' ekhanda Bayajabula abakubonayo laph' ukhona sthandwa sam Hayi akubona ubuhle bomuntu lobu Uphuphuzel' uboy' ebsweni Sithi unyathela ngabantwana Angisakhulumi ngamehlo ngathi yongelosi Awu shon' amalanga, shona malanga Mina ngiyobon' udali Ngathi neskhathi sesihamba kanance Ba bekuya ngam ngabe sengihleli Sixoxa ngothando lwethu Sibukan' emehlweni Ngathi ngiyambona esemoyizela Ngathi ngiyambon' esemamatheka Ngathi ngiyambon' esengishalazela Futhi unamahloni njalo nje [Chorus x3] Noma lingaguqul' amafu Noba kungadum' izulu Noma kungathiwani Ilanga liyoshona Ngyolala ngimbonile owakwami Ngizobe ngi li (x2) Ngizobe ngilindile Ngizobe ngi li (x2) Ngizobe ngilindile (x7) Yazi luhl' uthando lwethu bo Int' intle ayidingi koniwa Bazamile bahlulekile bonke Ebebethi banginyindela kuwe Ngithand ukuthembeka kwakho mina dali Nokungithanda ngoweqiniso Ngiyathembisa ngeke ngikuphoxe Ngibukanise ngawe nezwe lonke Phela wena ngakucel' enkosini Uthando lwakho luyisibusiso kimi Kushoda abakini, ngibona abakini Ngithumle inkomo le kini Shaye 'iphelele inkomo zamalobolo Ngi'shaye ziphelel, phelel inkomo zamalobola [Chorus x3] Noma lingaguqul' amafu Noba kungadum' izulu Noma kungathiwani Ilanga liyoshona Ngyolala ngimbonile owakwami Ngizobe ngi li (x2) Ngizobe ngilindile Ngizobe ngi li (x2) Ngizobe ngilindile (x7)