Sjava - Uthando lyrics

Published

0 5932 0

Sjava - Uthando lyrics

ng’hambe kwaze kwashon’ilanga mamaa ng’ufunani nothando lwangempela eng’batholayo badlala ngam badlala ngothando lwamii ngisize) ubuyimpendulo yami ngoba uthando lungehlule mhmm thando lungehlule mama (yee hee) thando ng’yakubonga ng’geza izandla ntliziyo yam suyiphendule into yok’ dlala kanti thando yini lena uyifuna kimi? kanti thando ngempela yini lena uyifuna kimi? ngoba bonke mina eng’hlangene nabo ngibathandilee okubuhlungu nengibathandile bangiphoxile yazi kubuhlungu ukuthanda umuntu uthi umnika uthando lwakho yena don’t appreciate it mmhmm they just don’t appreciate it (yeyii yeah) uthando aluboni abadlale ngothando lwam ai ang’basoli vele kunjalo ukungazi kufana nokungaboni ng’hambe kwaze kwashon’ilanga mamaa ng’funana nothando lwangempela eng’batholile badlala ngam badlala ngothando lwami (x2 ng’size) ubeyimphendulo yami ngoba uthando lungehlule mmhmm thando lungehlule mamaa yee heh phinde undibone ndithemb’umuntu phinde undibone ndithand’umuntu (ye yeah) ngithi uphinde ung’bone ng’thand’umuntu phinde ung’bone ng’themb ‘umuntu phinde ung’bone ng’thath’ithemba lamingilibeka kumuntu wasemhlabeni ngingabathanda bonke kodwa ungathembi noyedwa noma uthanda umuntu umthande ubuyela ngeneno ngoba umuntu akuyena owakini umuntu ‘zokujikela emini thatha kimi lendlela ng’yayazi mina ng’yihambile usethandweni la awunandaba gcine sowulimele vula amehlo uvale intliziyo k’semhlabeni lana kugcwele iy’lingo ng’hambekwaze kwashon’ilanga mamaa ng’funana nothando lwangempela eng’batholayo badlala ngam badlala ngothando lwami (x2 ng’size) ubeyimpendulo yami ngoba uthando lungehlule m mhhm thando lungehlule mamaa ye eh yeah