Sjava - Ngeke lyrics


ngeke ngiqambe amanga, ngik'thand impela kodwa ngeke ngivume udlale ngami×2
ngeke ngeke ngeke
ukuqala koku hlakanipha othandweni ukwaz ukuthi isthandwa sakho siyisibusiso kuwe


ngeke ngize ngiye le na le seng'khathele ukuthatha amacala engawaz njalo ntsuku zonke
mangeloku iloku mangeloku iloku ngicina ngixolisa ngingekho ephutheni just to make you happy but still loko awuku boni
cause you busy searching for izinto ezingeko u need to stop it before ulahlekelwa ok'khona ngok'ngeko
mina ngthanda wena wedwa why kungak jabulisi loko why kungak nelisi loko?
ngeke ngiqambe amanga, ngik'thand impela kodwa ngeke ngivume udlale ngami×2


ngathi sekzo fika la ngikhathala khona ngathi sengzoyi yehla lenqola
sesilwa kakhulu sjabule kancane
sbhanga into engekho susa umsindo ngento encane ngento engekho sekuyi njwayelo
no no no no no no no

ndine nqondo zok'thatha intozam ndigoduke mazwayi ngeke ngeke ngyabonga this sh** i dont need it
mina ngthanda wena wedwa.why kungak jabulise loko why kungak nelisi loko
ngeke ngiqambe amanga, ngik'thand impela kodwa ngeke ngivume udlale ngami×2
ngeke ngiqambe amanga, ngik'thand impela kodwa ngeke ngivume udlale ngami×2
ngeke ngiqambe amanga, ngik'thand impela kodwa ngeke ngivume udlale ngami×2
ngeke ngiqambe amanga, ngik'thand impela kodwa ngeke ngivume udlale ngami×2

Correct these Lyrics