Sjava - Madludlu lyrics

Published

0 5815 0

Sjava - Madludlu lyrics

We' Madluudluu We' Madludlu eh we' Madludluuuu [Hook] Ayi ngay'sola ngokuhlukana nawe Ukube ngakuhlalisa phansi sikhulume kunokuthi ngiphume ngihambe Kunzima la ngaphandle othandweni z'yabuya Wawungcono wena sthandwa sami Ngyak'cela buya [Chorus] We' Madludlu (ngixolele) We' Madluuudlu (ngyak'khumbula) We' Madludluu (ngixolele) We' Madludluu (ngixolele) Ngisak'thanda [Verse 2] Uthando lwakho nempatho yakho, ayiphumi, ayilibaleki Ngabe nginamanga mangithi imfudumalo yakho makubanda ayikhumbuleki Isikhala owasishiya enhlizweni yami bazamile ayi as'valeki Angisayikhulumi eyobuhle bakho awu phela leyo ayichazeki Bekuthi izinto mazibheda kunzima uwe obungiduduza Wawungazi, bothi soba'right ilanga lizophuma Ngoba ungibuyisela endleleni sthandwa sami uma ngiduka Ngyawakhumbula amagama akho mhla ngikushiya uthi ngzokukhumbula Sekungificile ukuhlupheka isimo engikuso sthandwa asinambitheki Ebsuku ayi ak'laleki Ngisho ukudla nakho akungeni Thinking about the good times we haaaad mina nawe Thinking about the good times we had mina nawe [Hook] Ayi ngay'sola ngokuhlukana nawe Ukube ngakuhlalisa phansi sikhulume kunokuthi ngiphume ngihambe Kunzima la ngaphandle othandweni z'yabuya Wawungcono wena sthandwa sami Ngyak'cela buya [Chorus] We' Madludlu (ngixolele) We' Madluuudlu (ngyak'khumbula) We' Madludluu (ngixolele) We' Madludluu (ngixolele) Ngisak'thanda [Verse 2] Baqinisile uma bethi you never know what you have until it's gone Ubungithanda ngothando lwangempela mina angizange ngilubone Ngathatha uthando lwaakho Ngadlala ngalo, unginike ngenhliziyo emhlophe Baqinisile uma bethi you never know what you have until it's gone Ubungithanda ngothando lwangempela mina angizange ngilubone Ngathatha uthando lwaakho mntanomuntu Ngadlala ngalo, unginike ngenhliziyo emhlophe Awu mina ngisakuthanda kahle nje'na Ngisakukhumbula kahle nje Awu mina ngisakuthanda kahle nje'na Ngisakukhumbula kahle nje [Hook] [Chorus] x 2 *** Thanks Amanda Nzama for these lyrics