Siya - Ashkse bobathe fothana lyrics

Published

0 167 0

Siya - Ashkse bobathe fothana lyrics

Ashukusha de babaruru babaruru temasofa kaaga kaaga Thaaga theega theega thaaga bom bom bom(*3) Venebosha nenthere thaamo theemo kaiforne kasha Kune vathe fune ga..... Kasha Kune vathe fune ga..... Noore thene valle popo nufu nene kollu elle vachu kollu vaa tharu vafe thaaga nuru baa..... Seko vayu dhoore shafe vaayu gaa... Thoovelya hachodiya thoonge valla nuve thaaka vatheniya thuke..... Hacha..... Venemathu kashu halu bambe ru kesa dhona keru lona fatha gona Hesu maapu forengaala hetha maapu ghaaza dhenu manthera huthazena Athera guva lena hasa sonu fakuva hasa sonu fakuva Ashukusha de babaruru babaruru temasofa kaaga kaaga Thaaga theega theega thaaga bom bom bom