Sarkodie - S.H.O.U.T lyrics

Published

0 1527 0

Sarkodie - S.H.O.U.T lyrics

[Hook] ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ Me de me flow no be mia wo ama w’akam sɛ Punch no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ [Verse 1] Tie! Me nni bi na me te dɛɛm dwen me ho na obi de ne kasa pii dwa m’aso mu sɛ ɔ-dare me sɛ me yɛ barima a me nsi me bo na me nfa no nkɔ kasahare akansie na ɔno na okuta tongue-twisiting Hwɛ no, fiti mmerɛ a me droppe “Lay Away” kɔ bisa Ghanafoɔ, nobody dey fit do am like I do am Cos ɛmmerɛ a mehyɛɛ aseɛ sɛ me rappe deɛ na mo mo susua nti me bue m’ano a please stop, listen Mo de mo kalabuley rap no bɛ toto King Sark Yɛ a na me bo so nfono me koraa na mepɛsɛ me fe Kɔ kɔ checke me record, mmerɛ a na me yɛ kasahare no na me dominate like I dey do right now Gucci rap no afiri Lamborghini, Maserati, sɛ me starte pɛ wobɛte gboom na wo yɛm ahye wo Mma mo nfa mo nkoraa nneɛma no mmɛhyɛ me abufuo na me pie a, ɛnneɛ chale hommie you for back down Sodom and Gomorrah ntɔkwa na mo hwehwɛ deɛ a mo mbra na me nserve mo na tackashie no a moyɛ no m’apa ho dada Me nni bi koraa mpo no na ɛnnyɛ me kakra a me de bɛ ma**acre beat no ama n’aka ne dompe b**h a** n***as a mo de me din adane marketing tool na dabiaa mo tete radio so na ‘fvck Sark’ Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo bɛnya mo daily bread afei na m’aba mo so Mo npepa moanim mɔ osey [Hook] ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ Me de me flow no be mia wo ama w’akam sɛ Punch no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ Ama w’akam sɛ, w’akam sɛ, ama w’akam sɛ (x2) [Verse 2] Me na m’aba na m’ayɛ no kyaka kyaka basabasa sɛ me bu mo muthafocka Hwɛ me de rap tu mo kaka Mo nfa mo nkukukaka, na mo nkɔ pɛ baabi papa Na mo gyina Kibi na commot for there, you be rapper Kɔm de wo papa Hwɛ m’agye me din wɔ Paga Te me nwom a na w’ataba, one more, kabakaba Nobody be badder badder AK, kagakaga Ghana, me na me yɛ kapo papapapa Nyɛ nneɛ wobɛ kyerɛ me na mɛyɛ Me nipa dua no Aluminium, bauxite, gold na yɛde afra Me na me kuta the master key Sɛ mo yɛ biribi na me nka ho a gye sɛ me ka sɛ obiaa mmra Forgette yawa no na w’apɛde no na gye nsam Sɛ me te chain a mewu nti ma me nwu no kora kora Nyɛ moafɛ ne me Medeɛ mo goro me ho a mɛ murder wo na me de woayɛ aponkye nkrakra Adɛn na mo firi sɛ mo aweakie me bolt joint Kɔ na kɔhwɛ score board mo wɔ low point Yɛse nnipa bɛba nnipa bɛba nso, Still ah me na me kuta ahenkyɛ no, ma m’asom ndwo me, no noise Work too hard for you bomb a** n***as Don’t f** around like a port side n***a Me firi kasahare, Adom FM adaworoma We are big, and we still getting bigger [Hook] ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ Me de me flow no be mia wo ama w’akam sɛ Punch no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ Ama w’akam sɛ, w’akam sɛ, ama w’akam sɛ ɛbɛ mia wo ama w’akam sɛ Me de me flow no bɛ bɔ wo ama w’akam sɛ ɛbɛ sɔ wo kɔn ama w’akam sɛ Ama w’akam sɛ, w’akam sɛ, ama w’akam sɛ *** Thanks Nana Yaw Chapters for the lyrics