LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Sands - Tigi lyrics

Vani, vani, lalelelela
Udlala kabi um' udlala ngenhlitiyo
Ung'tsintsa kabi, um' utsints' imizwa yami
Udlala kabi uma uts' uyangtsandza
Keph' uts' angkhulume ng'tsini
Uma song'tsintsa le nalena
[Chorus]
Inhlitiyo yam ishaya tigi gigi
Tigi tigi gigi (x3)
Tigi tigi gigigi
Tigi tigi gigi (x3)
Tigi tigi gigigi
Vani, lalela, welelelele
Ngiva kumnandzi um' uva ligama lami
Uva kunjani uma ng'bita ligama lakho
Uva kunjani uma ngitsi ngiyakutsandza
Keph' uts' angkhulume ng'tsini
Mase utsintsa le nalena
[Chorus]
Vani, lalela, welelelele
[Lyrics from: https:/lyrics.az/sands/-/tigi.html]
Ngiva kumnandzi uma ngiva l'gama lakho
Ngiva kumnandzi uma ng'bita ligama lakho
Ngiva kumnandzi uma uts' uyangitsandza
Uts' angkulume ng'tsini
Um' uvumelana nami
[Chorus]
Le nalena, le nalena
(tigi tigi gigi)
Ma 'sungtsintsa le nalena (x2)
Le nalena, le nalena
Ma 'sungtsintsa le nalena
Vani, baby
Ungasabi k'lala lala lala (x8)
Vani, baby vani (x3)
Tigi gigigi
Vani, baby (x3)
Tigi gigigi
Ungasabi k'lala lala lala (x8)
Tigi gigigi

*** Thanks Cutepoison for the lyrics

Correct these Lyrics