Sands - Tigi lyrics

Published

0 1634 0

Sands - Tigi lyrics

Vani, vani, lalelelela Udlala kabi um' udlala ngenhlitiyo Ung'tsintsa kabi, um' utsints' imizwa yami Udlala kabi uma uts' uyangtsandza Keph' uts' angkhulume ng'tsini Uma song'tsintsa le nalena [Chorus] Inhlitiyo yam ishaya tigi gigi Tigi tigi gigi (x3) Tigi tigi gigigi Tigi tigi gigi (x3) Tigi tigi gigigi Vani, lalela, welelelele Ngiva kumnandzi um' uva ligama lami Uva kunjani uma ng'bita ligama lakho Uva kunjani uma ngitsi ngiyakutsandza Keph' uts' angkhulume ng'tsini Mase utsintsa le nalena [Chorus] Vani, lalela, welelelele Ngiva kumnandzi uma ngiva l'gama lakho Ngiva kumnandzi uma ng'bita ligama lakho Ngiva kumnandzi uma uts' uyangitsandza Uts' angkulume ng'tsini Um' uvumelana nami [Chorus] Le nalena, le nalena (tigi tigi gigi) Ma 'sungtsintsa le nalena (x2) Le nalena, le nalena Ma 'sungtsintsa le nalena Vani, baby Ungasabi k'lala lala lala (x8) Vani, baby vani (x3) Tigi gigigi Vani, baby (x3) Tigi gigigi Ungasabi k'lala lala lala (x8) Tigi gigigi *** Thanks Cutepoison for the lyrics