Rabah Ourrad - Daletna / دالتنا lyrics

Published

0 191 0

Rabah Ourrad - Daletna / دالتنا lyrics

[Dey Med : المقطع الأوّل] جــــــــات الـهـدرة للـــــــــــسان بـاش يــطير الزعّاف رافـــــــــــــــــديـن كلشــــي على الظّهر صبرنا بزّاف ســـــــــــــــبـــعين فـالــمية شــــــــــا تــعـاودو فــيــها وقتاش شفتو فيها La Jeunesse قـــــــــــــــولولي كـــــــــــــاش نـهـار كـاش نـهـار و اليــــــوم رانا فيها مـنـقوش Bureau اليــــــــــــــــوم نـخـبط يــدّي فـي ونــــــــــــــــعــيّط فــي وجــهــك نــتــا فــيــك اللّــوش نبـــــــــــــريــزي الـسـكّــات الّلـي ســـــاكــن لـقــلـوب كــــــــــــــي تكون عندي الحق عيطة من عندي تدوب نــــــــــــــــدوّب لــهـــــــنــا اللّــي جــمّد هــاذ لعــقول تقول مهبول Même تبوشــــــــــــي وذنك Même أنتالبك نتــــــــــــالبك نكّرهك و نحبّك و نحط يدّي فقلبك من مور هاذ الميكرو نشفّيك و نفكرّك مع لمرايا نهدرك و العالي طاح قدرو ڨلتونا الخدمة أڨوڨو أقراو و أنّجحو و نــــتومــــــــا اللّــــي تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوڨو [Hadjira : اللّازمة] (x2) داك لـحمام اللي والفتو مشى عليا ما بقالي نسمع صوتو في رسامي [Rabah Donquishoot : المقطع الثّاني] أنــــــــتــومــا ڨــلتونا المــــاكلة تلــــڨــــاوها بــالشّبــــــعة غـــيــــــر أقــــراو و أنّــــجــــحو و هــــاي لــــيكم السّلعة بـــــــــصّــــح كي فريناها جبتولنا البنان و حنا بينا الخبزة راي نـاضت الدّبزة على كرطون فتات حتّى الخبزة رشات ماشي كي تاع زمان و منّا و طلّع تكذب غير سي پا لاپان أتــســيــيّي تــبــلعــطنــي بــزوج قــــطــــرات آمــــــــــان مــاريــــــــــــــكان Made In مـكـتـــوب فيـــــها كــولا و ســطوك تاع قش راشي أنا راني ماشي و اللّي معايا كان دايــر فــيك الثّــيقة ثــيقة خيوطـها رقيقة تاع ذيب و خرفان La Scène و اليــوم كـي تـسمع صــوتي مـن فـوق هــاذ و النّــاس تيــــپنوتــيزي مــا كــــان لاه تــفــيزي لا ريــجي غــــير صــــلّي عــالســــــــكّات اللّــي يــشـــــــــمّع لــوذان غيــر صــلّي عالســكّات اللّــي يــشـــــــــمّع لــوذان لــوذان [Hadjira : اللّازمة] (x2) داك لـحمام اللي والفتو مشى عليا ما بقالي نسمع صوتو في رسامي [Akhenaton : سكراتش] “Pour qui ils votent ?” “Seul le peuple apportera la solution” [Redouane : المقطع الثّالث] ولاد حــــــومتي فوطاو عليّا باش نهدر في پلاصتهم قــــــــــالولي أقــــتــــلهم ڨــــــــوللــــهم فــــهّــــمهـم المــيكــــــــرو الـــلّى فــيـدّيا ما جاش يــشهد عـالدّين ولاّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــول عــــدّي عــــدّي مــــــــا يــنــسـاش يفــــكّــــر مــــا يغــنّــيش يــــعبّر كــــــــــي تواســـي كي تزمّر أسمع واش راني نهدر خـــــــــدمة حــديدة أو دار ولّا فــيزا شنــڨن تخرّجني مالغاركيما نتا بسيڨار كيما نتا كرافاطا وكوستيم محدّد [Hadjira : اللّازمة] (x2) داك لـحمام اللي والفتو مشى عليا ما بقالي نسمع صوتو في رسامي