Pamela - Istanbul lyrics

Published

0 113 0

Pamela - Istanbul lyrics

Bir ortak gecmiþimiz var Bir de hep acýk yaralar Kendine hatýrlattýðýn fazla parlamýþ anýlar Karþýma her yerde cýkan 30 yaþ üstü adamlar "Hep seni sevmiþtim" diyen ,bir þeyler bekler bakýþlar Yercekimine yenik üstün ,baþýn Bir de hep güzel týnlamýþ adýn adýn Cebinde bir tek numaran kalmýþ artýk herkes icin bir tadýmlýk Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ Ýstanbul seni kaybetmiþ ilaclayýp berbat etmiþ Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ Eðer "sana ihtiyacým var "dersen her an gelebilirim Kendinden bir vazgecersen eðer gercekten sevebilirim Aþkýmý gördüðün zaman yenilmiþ olman fark etmez Sen kendini sevmezsen eðer kimse gercekten affetmez Yercekime yenik üstün baþýn Bir de hep güzel týnlamýþ adýn adýn Cebinde bir tek numaran kalmýþ artýk herkes icin bir tadýmlýk Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ Ýstanbul seni kaybetmiþ ilaclayýp berbat etmiþ Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ Yercekime yenik üstün baþýn Bir de hep güzel týnlamýþ adýn adýn Cebinde bir tek numaran kalmýþ artýk herkes icin bir tadýmlýk Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ Ýstanbul seni kaybetmiþ ilaclayýp berbat etmiþ Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ