Olamide - Mama Mi lyrics

Published

0 986 0

Olamide - Mama Mi lyrics

Moranti igba tama. Fi adi agbon se lotion Tama je rice epo ati iresi aroso Tiko sata ko seran ko seyin but we dey ok teba ti rimi rerin eee Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Mama abimo gbogbon ebami ki mama mi o Oya o mummy eku ise o mummy na u big o mummy rora ma gbese mummy e Bi mummy o lowo lowo abi bi mummy o risi lekan Ti mummy no go let me down my mummy no go sell ata oya My baby chickkito my No 1 opeke The love you me give it sweet o And I go love you gan teytey e Ani mo remember Animo nimo remember Tin ba gbagbe omo eni temi se atu bo mi leta Moranti igba tama. Fi adi agbon se lotion Tama je rice epo ati iresi aroso Tiko sata ko seran ko seyin but we dey ok teba ti rimi rerin eee Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Mama abimo gbogbon ebami ki mama mi o Iya mi o bi ne de mi ne Ipako e dele Tila go tilo o Tilo tilo tilo oko iya e o buse Owo otun da, ese obala Ibala ni ki ja o Olele o kayiko Ro be te ite o Ani mo remember Animo nimo remember Tin ba gbagbe omo eni temi se atu bo mi leta Moranti igba tama. Fi adi agbon se lotion Tama je rice epo ati iresi aroso Tiko sata ko seran ko seyin but we dey ok teba ti rimi rerin eee Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Ebami ki ebami ki ebami ki mama mi o Mama abimo gbogbon ebami ki mama mi o