Nasty C - Zulu Man lyrics

Published

0 515 0

Nasty C - Zulu Man lyrics

(Spacedtime) Just for the ones in the back (In the back) I'ma just say it louder (Sure) I'ma go ahead, say it louder (Sure) I'm a Zulu Man with some power, yeah Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) You can't get mad, it's a fact (A fact) You know what to call me now (Sure) You know what to call me now (Sure) I'm a Zulu Man with some power, b*tch Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena, ayy) Zulu Man with some power (Ayy) Zulu Man with some power (Yewena) Ngabayeka beng'bukela phansi Ngithi kodwa nawe angek' ngingak'xaki Ngiyintwana ethulayo, engaphaphi But at the same time, ang'pass-i Ukube iTyma lazi ukuthi ngibhanka amaclass Just uk'yo perform-a emaVarsi Kwak' ngasimbakala, ungabuza nomphathi Mhlambe ne-computer lali ngay'lahla phansi Kwasiza uk'thatha ama chance Nokukhumbula ukuthi uNkulunkulu us'thanda sonke ngokufana So, akukho ok'dlula uk'zama (Qondile) Njalo mang'fika ekasi lam' Ngi inspire iy'ntwana zam' Zazi ukuthi noma ngise Hollywood, ngoko moya zihamba nam' (Zihamba nam') Ngihamba noFuze abaphansi Kuhluleke abathakathi baphashe Kuhluleke abathi i-flow yami i-fast Phela i-ni**a lase Llovo al'dlali (Ha, ahh) Mdali wami, yaz' ngiyak'thanda (Ay') Mali yami, yaz' ngiyak'thanda (Ay') Llovo lami, yaz' ngiyak'thanda (Ay') Sathane ngiyaz' uyang'saba (Uh, hhugh) S'ban'ban' ngiyaz' uyakhala Ufisa ngathi awung'thathang' us'hlama Nsika yesizwe, nsika yes'khwama Akhekho ongang'bambela is'khala Buza koMdu, buza koM'papi Buza koBu, oSphe, oSpha Buza koMark, oNko, oNka Buza koTeddy, kade ngaqala Just for the ones in the back (In the back) I'ma just say it louder (Sure) I'ma go ahead, say it louder (Sure) I'm a Zulu Man with some power, yeah Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) You can't get mad, it's a fact (A fact) You know what to call me now (Sure) You know what to call me now (Sure) I'm a Zulu Man with some power, b*tch Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena) Zulu Man with some power (Yewena)