Naruto - Iwagakure Ninja lyrics

Published

0 141 0

Naruto - Iwagakure Ninja lyrics

TSUCHIKAGE [Alive:] Ōnoki [Deceased:] Mū JŌNIN [Alive:] Akatsuchi Kitsuchi Ittan Kurotsuchi [Deceased:] Kakkō Mahiru Taiseki TOKUBETSU JŌNIN [Deceased:] [Sumashi]