LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Nargaroth - Pse Pro Satana lyrics

["Song About Satan"]
[Originally performed by Root. People who don't understand special central european symbols write the title as "Pisen Pro Satana"]

Ach Satane, Ty vl?d?e v?ehom?ra,
jak sk?la pevn? je m? l?ska k tob?.
Nezm?niteln? v tebe je m? v?ra,
obr?cen? k??? chci m?t na hrob?.
Tv?j obraz m?m vyp?len? v srdci -
v srdci, kter? je nav?dy tvoje!
Kdy? nav?t?v?? m? n?kdy v noci,
pentagram zaz??? jak sv?tlu?ek roje.
Tv?m jm?nem proklel jsem kostely a chr?my,
mou du?i s?m Lucifer si vzal.
[Lyrics from: https:/lyrics.az/nargaroth/black-metal-ist-krieg/pse-pro-satana.html]
Sp?lil jsem Bibli a podobn? kr?my
a tob? sv? t?lo v?noval.
V?m, ?e jsem tv?j, jsem majetkem tv?ch syn?
a t???m se na tv?j ohniv? R?j.
Jen v?rou v tebe j? od?in?m svou vinu,
pak p?jdu d?l, a? na propasti kraj.
P?i ?ern? m?i jsem v?dy nesm?rn? hrd?,
?e do u?en? k sob? jsi m? vzal.
Co nezmohou dnes j??te ??dn? v?dy,
to v?echno ty u? d?vno znal.
Kdy? skl?d?m ruce do st?edu Pentagramu,
a du?e m? se za?ne zachv?vat,
pak v?dycky pozn??, ?e nikdy t? nezklamu,
?e nav?ky t? budu milovat!

Correct these Lyrics