Nancy Ajram - Fi hagat lyrics

Published

0 8442 0

Nancy Ajram - Fi hagat lyrics

Fi hagat tethas ou matitelsh Ouen git atloubha ana ma adersh Wi la wenta aamil taha baadi mana atlubha ib amayenfahsh Fi hagat tethas o matetalsh Toungaa fil elb o matentbensh Wafdal alatool taabana ma bein Taba oulek wala maouleksh (Ma adersh aoulek ghayar kol tariek hobek liya Aw gher aliya wala f*getni mara wa hatli hedeya Wala ayneya baamel hagana mosh aarfaha Wala ayneya baamel hagana mosh aarfaha) x2 Ma adersh aoulek hali el donio fi ayni ou ghayar fiya Law mahma kont orayeb meni ou kont orayeb liya Ma adersh aoulek shakl hayatna elana ayzaha Aaraf liwahdek shakl hayatna elana ayzaha Awet beban inisket Wehdit werdet weetaaweet Mosh maana kida enak ala tool tehsebni eni estaslimt Ou saat bethis eni zhet maa eni bakhabi eni taeebt Matwasalnish e habibi aoul (Dayaretni ) x2 etkalemt Ma adersh aoulek hali duniya faayni ou ghayar fiya Law mahma kont orayeb meni ou kont orayeb liya Ma adersh aoulek shakl hayatna lena ayzaha Aaraf liwahdek shakl hayatna lena ayzaha Ma adersh aoulek ghayar kol tariek hobek liya Aw gher aliya wala f*getnif mara wa hatli hedeya Wifla ayneya baamel hagana mush aarfaha (Wil lana ayneya baamel hagana mush aarfaha) Ma adersh aoulek hali el donio fi ayni ou ghayar fiya Law mahma kunt orayeb meni ou kunt urayeb liya Ma adersh aoulek shakl hayatna elena ayzaha MAdaraf liwahdek shakl hayatna lena ayzaha Ma adersh aoulek ghayar kol tariek hobek liya Aw gher aleya wala f*getni mara wa hatli hedeya Ma adersh aoulek shakl hayatna lena ayzaha MAdaraf liwahdek shakl hayatna lena ayzaha