Na** el Ghiwane - Essadma الصدمة lyrics

Published

0 79 0

Na** el Ghiwane - Essadma الصدمة lyrics

همومك ف حياتك صدماتـــــــك وبفعايـــل خوتــــــك هدماتـــــك مصايبــك واحوالـــك ندماتــــك شوف كيف أمواج الدنيا غرقاتك وُمــَـــا الدنــيــا إلا اســمــيــــة تغطي بها عل الوجوه ظلماتــــك تْعَامِيتِي وتْخْفِيتِي وسط الظـلام بْقِيتـِـي جثـة ف لخـــلا مْرْمِيـَّــة ضيعتــي مــن حياتــك عــــوام تهتــــي بيــــن النـــاس عــــوام يِزِّيـــكْ مِــنْ لْكْــــلاَم الـخـَــاِوي يا الغــــادي ف سْـــدُولْ الـلـيـــــــل وما مضوي طريقه ب مشعل منور اعرف اشحال من واحد عايش دليل لا نعاس جاه، ولا رزقه مصـور شق طريقه ما وَاصْلْ فِـــيـــــنْ القــلب المجـــروح لابـــد ينيـــن رَدَّدْ لْمْحَايْنْ بصُوت حْزِيـــــــنْ تعالي يَاوَا نْصْفِيوْ لحســـــــاب الخايــــن مِنـَّا يْلْگـَــى لْعـْـــــذَابْ نحاسبـو اللـي كـان سبـــــــاب ودار مــن فلـــوس الخـاوا بــاب هذا عـــــل العبــــاد صَــايـْـــــلْ والكـــــــل ليـــــــه خـــــــــدام هـــــذا ف زيـــــــن الــدنــيــــا قــــابــض قــبضــة مــا نـــــادم هـــذا ف حياتــه مــا مْـعْـيّْـــــدْ والخــــــوف عــلـيــه قـــــادم هـــذا بْ لْغـْـــــــلاَلْ مْقـْـيـّْــــــدْ واش أنــتــمـــــــا بنــــــــــــادم الله يــــا ربــــي مــــولانــــــــا لعفو . . . الله يـا ربـــي مولاي