Na** el Ghiwane - Ach Jra Lik آش جرى ليك lyrics

Published

0 215 0

Na** el Ghiwane - Ach Jra Lik آش جرى ليك lyrics

شاط الخيرى ضرگتوه ما شفناه تعبنا فيه الواد داه فِينْ وُلِينْ دَّاه ؟ بْحْتْ بالسَّرْ و بُبِهْ غـْنـِيتْ ولا من حد گال آه مليت العيشة وما عييت والطماع ف الدنيا لا بد مْنْ عْرَاهْ الدنيا مخوضة لعيون صفيناها الدنيا منكدة لعقول . ارْوِينَاهْا ولَوْ كَانْ مُوكَة تْرْجْعْ طْبِيبْ حتى الضّـْبْعْ يَرْجَعْ حَجَّامْ واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ الناس غادية وتسالـــــي هَمْهَا فْ المــال عـْـبَـــادَة تبدل حالهــــا أَيْ لاَ لـِــي صبرو ما اعطاو إفـــــادة بدا الشــــر يـْـشـَــالـِــي فــالزمـــان شــهــــادة واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ الرشاوي وضغط المـــال دارت فـــالـــذات زْنـَــادَة ومن الحيرة لا تســـــــال الدل لــلــذات ف عـْـنـَادَة ا لروح طلبات لَـفـْصـَـــالْ فـــلزمــــــان شــهــــادة واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ الناس غادية وتسالـــــي هَمْهَا فْ المــال عـْـبَـــادَة تبدل حالهــــا أَيْ لاَ لـِــي صبرو ما اعطاو إفـــــادة بدا الشــــر يـْـشـَــالـِــي فــالزمـــان شــهــــادة واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ الرشاوي وضغط المـــال دارت فـــالـــذات زْنـَــادَة ومن الحيرة لا تســـــــال الدل لــلــذات فـــعـْـنـَادَة ا لروح طلبات لَـفـْصـَـــالْ فـــالزمــــــان شــهــــادة واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ بنــادم عــقــلــه خـالــــي صندوق خاوي ف جْبَادَة معذب ف لحياة ومالــــي مْضْـرُوبْ بيدِينْ السَّـــادَة ناكس مظلوم بـحـالــــــي هز بيديــــه الـشـــهــــادة واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ يكفاك يا راجل ب لكبـــال هـديــت روحــي بالعـــادة خليني نشوف لــجــبـــال فـــالواد الصافي بعبـــادة اللون لبيض ولـحــــــلال فـــالزمــــــان شــهــــادة واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ يكفاك يا راجل ب لكبـــال هـديــت روحــي بالعـــادة خليني نشوف لــجــبـــال فـــالواد الصافي بعبـــادة اللون لبيض ولـحــــــلال فـــالزمــــــان شــهــــادة واش جرى لـيــك أنـــــت ؟ العـــربــي يـــا العــربــي العربي وُعَلَى مْحَايْــنـُـــهْ وَايْلـِــي شْغْلْكْ فَايْنـُـــهْ وايلـــي حقك فاينــــه وانــــت دمك خاينـــه حتـــــى ولفك لايحـــه