Mishovy Silenosti - POKEMON GO SONG!!! lyrics

Published

0 1115 0

Mishovy Silenosti - POKEMON GO SONG!!! lyrics

[Misha] I'm back [Chorus] I play Pokemon Go every day I play pokemon Go I play Pokemon Go every day I play pokemon Go [Verse 1: Misha] When I wake up I'm grabbing my phone I wanna catch 'em all I wanna play Pokemon All day long, all day long [Chorus] I play Pokemon Go every day I play pokemon Go I play Pokemon Go every day I play pokemon Go [Guitar Solo by Metadon] [Chorus] I play Pokemon Go every day I play pokemon Go