Mbongeni Ngema - African Solution lyrics

Published

0 193 0

Mbongeni Ngema - African Solution lyrics

It was a Sunday morning When I looked at those beautiful Sunrays shining on our land In the morning I was standing by the kraal When I saw those beautiful cattle Approaching from the horizon This is the promised land That our ancestors fought for tooth and nail Cause it is hereditary Wololo When they were invaded When they were invaded By the British on our land I remember those children Running to the mountain In the morning of our initiation Of our individuality Chorus: Thina siyi Nkatha, Siyi Azayo Siyi PAC, Siyi Azayo SIyi ANC Masihlangane ndawonye Siyi Azayo Cross over the valley Cross over the hillside Cross over the mountains Then I saw that rising beauty Of our community Izizwe zingiziba ngomnt' amnyama mina Zithi ngimnyama mina Akunani ngifuzu ubaba We were brought up to live courageously We were brought up to live together Nenzani madoda uma nixabana nodwa Nesaba abelungu Chorus Izizwe zonke ziyasihleka Zithi awubhek'ilwane eSouth Africa Ubuvaka benu sebenze nishayane nodwa Ngoba nesaba abelungu Chorus Di Wololo Di Wololo Di Wololo He II Azife zonke impondo zabathakathi Kodwa nibesabani abelungu Di Wololo Nje ngobaba nilwa nodwa kanjena nje He II Azife zonke impondo zabathakathi Kodwa nibesabani abelungu Change, Change Change, Change x2 Changing times must never disturb Our right thinking minds Hostels used to be a place to meet Hostels used to be a place to dance Every Sunday was a feast Sohlangan'edube Iyo ngoba Chorus