LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Mallacán - Zierzo lyrics

O mal orache nos dixa por fin
Soi combenziu, lo sol plegará
Ya somos dispiertos d'a modorra
Cal prenzipiar a zangarriar.

Parixe que güei as boiras marchan luen d'astí
Anque dizen que bi abrá pedregada
Nusatros si que somos a pior tronada
Y l'airera zereña que no s'atura pas!!!

Tornamos á beyer-nos güei astí
Todas y toz en o mesmo puesto
Siempre bi ha una carrera que plenar,
Y muitas bocas que callar.

Anque nos fagan mal os piez d'espeduquiar
Sapez que encara queda una costera.
[Lyrics from: https:/lyrics.az/mallacan/pais-zierzo/zierzo.html]
Agora si que no podemos trepuzar.
Lo que baxemos dimpués caldrá puyar-lo.

Somos o zierzo
Y no dixamos de bufar.
Airera somos
Que tot lo mete á bolar.

Antis de plegar a primabera
As murallas de fierro ban cayer
As mentiras que ya no s'amagan
Como as flors tornan á crexer.

Y en plegar o estiu, a ixuquera afogará os mons.
Garra bateauguas resistirá.
A pedregada que gomecaremos
Tot se torna en Mallacán.

Correct these Lyrics